ข่าวแนะนำ

ข่าวข่าวสุขภาพและยา

อาหารที่มีโปรตีนสูงช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลอดเลือดหัวใจได้ดีพอกับการหยุดสูบบุหรี่หรือการออกกำลังกาย

อาหารที่มีโปรตีนสูงช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลอดเลือดหัวใจได้ดีพอกับการหยุดสูบบุหรี่หรือการออกกำลังกาย

ผลการวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัย University of East Anglia (UEA) ได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนนั้นส่งผลดีต่อหัวใจของคุณได้เท่าๆกับการหยุดสูบบุหรี่และการออกกำลังกายจากผลการวิจัยล่าสุดที่ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าคนที่รับประทานกรดอะมิโนในปริมาณที่สูงถึงระดับหนึ่งจะทำให้ระดับความดันโลหิตต่ำลงและความแข็งเกร็งของหลอดเลือดแดงที่นำเลือดออกจากหัวใจลดต่ำลงด้วยโดยกรดอะมิโนเหล่านี้มักจะพบได้ทั้งในเนื้อสัตว์และพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนอีกทั้งยังถือได้ว่ามันเป็นการเน้นถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงกับผลการศึกษาในอดีตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการศึกษาในอดีตได้กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่มาจากรูปแบบการดำเนินชีวิต อันได้แก่ การรับประทานเกลือในปริมาณที่สูง กิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบริโภคแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่คณะวิจัยได้ทำการศึกษาผลกระทบของกรดอะมิโน 7 ชนิด ที่มีต่อสุขภาพหลอดเลือดหัวใจของผู้หญิงเกือบ 2000 ราย ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี ข้อมูลที่ได้นี้มาจาก TwinsUK ซึ่งเป็นสำนักทะเบียนเก็บข้อมูลของฝาแฝดวัยผู้ใหญ่ชาวอังกฤษและใหญ่ที่สุดในเครือจักรภพจำนวน 12,000 คู่ เป็นแหล่งข้อมูลของการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างอายุและโรคภัยไข้เจ็บ ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเขาได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานเข้าไปและเปรียบเทียบข้อมูลด้วยการตรวจวัดทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ ความดันโลหิต และความหนาและความแข็งเกร็งของหลอดเลือดพวกเขาได้ค้นพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าคนที่บริโภคกรดอะมิโนในปริมาณที่สูงที่สุดจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าและหลอดเลือดหัวใจเกร็งตัวลดลงอย่างไรก็ตามพวกเขายังพบอีกว่า แหล่งที่มาของอาหารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันกล่าวคือถ้ารับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนที่มาจากพืชจะทำให้ความดันโลหิตลดลง แต่ถ้ากรดอะมิโนนั้นมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มันจะเกี่ยวข้องกับการลดลงของความเกร็งตัวของหลอดเลือดหัวหน้าโครงการวิจัย ดร. Amy Jennings จาก UEA มหาวิทยาลัยNorwich Medical Schoolได้กล่าวว่า “งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่ากรดอะมิโนหลายชนิดมีฤทธิ์ในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจ”“การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนให้มากขึ้น อาทิเช่นเนื้อสัตว์ปลาผลิตภัณฑ์จากนมเมล็ดถั่วถั่วเลนทิลบร็อคโคลีและผักโขม อาจจะเป็นสิ่งสำคัญและสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจสำเร็จก็เป็นไปได้”“ผลการศึกษาในอดีตได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าการรับประทานโปรตีนให้มากขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการลดลงของความดันโลหิต พวกเราอยากจะรู้ว่าโปรตีนจากสัตว์หรือจากพืช อย่างใดจะมีประโยชน์มากกว่ากัน ดังนั้นพวกเราจึงได้ค้นคว้าและมองหาความแตกต่างของกรดอะมิโนที่พบทั้งในเนื้อสั้ตว์และพืช”“พวกเราได้ศึกษากรดอะมิโนทั้งสิ้น 7 ชนิดได้แก่อาร์จินีน ซีสเทอีน กรดกลูตามิก ไกลซีนฮิสทีดีนลิวซีนและไทโรซีนโดยกรดกลูตามิก ลิวซีนและไทโรซีน เป็นโปรตีนที่ได้จากสัตว์และการรับประทานโปรตีนเหล่านี้เข้าไปมากๆ มันยังช่วยลดความเกร็งตัวของผนังหลอดเลือดหัวใจลงได้อีกด้วย”“สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดที่พวกเราค้นพบก็คือกรดอะมิโนที่รับประทานเข้าไปมีผลต่อความดันโลหิต เช่นเดียวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกิดจากรูปแบบการดำรงชีวิต เช่น ปริมาณเกลือ การออกกำลังกายและการบริโภคแอลกอฮอล์สำหรับความแข็งเกร็งของหลอดเลือดหัวใจนั้น มันก็มีความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกับความเชื่อมโยงจากการงดสูบบุหรี่ ดังที่เคยค้นพบมาเช่นกัน”“ความดันโลหิตสูงก็คืออีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลมากที่สุด ในการที่จะพัฒนาไปเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ การลดลงของความดันโลหิตนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยการรับประทานเนื้อสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์จากนมและเมล็ดถั่ว สามารถช่วยได้ทั้งป้องกันและรักษาอาการของโรคเหล่านี้ได้” ดร. Amy Jennings ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปริมาณโปรตีนที่เป็นประโยชน์และควรได้รับในแต่ละวันนั้น ยกตัวอย่าง เช่น ส่วนของเนื้อจากสเต็ก 75 กรัม หรือเนื้อปลาแซลมอน 100 กรัม หรือนมพร่องมันเนย 500 มิลลิลิตร เป็นต้น”ศาสตราจารย์ Tim Spectorจากสถาบัน Twin Research มหาวิทยาลัย King's college ที่กรุงลอนดอน ได้กล่าวว่า “การค้นพบว่าการรับประทานโปรตีนจากพืชและสัตว์ที่สูงประมาณหนึ่งนั้นมีส่วนทำให้ความดันโลหิตดีขึ้น มันเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้น พวกเรายังคงต้องทำความเข้าใจถึงกลไกที่เกิดขึ้น ที่อาจจะมาจากการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้”ที่มาhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150827083651.htmเอกสารอ้างอิงA. Jennings, A. MacGregor, A. Welch, P. Chowienczyk, T. Spector, A. Cassidy. Amino Acid Intake Is Inversely Associated with Arterial Stiffness and Central Blood Pressure in Women. Journal of Nutrition, 2015

ข่าวสุขภาพและยา

2266 views October 26, 2015

อ่านทั้งหมด

ยาหยุดเลือดไหลในฟองอากาศ

ยาหยุดเลือดไหลในฟองอากาศ

การศึกษาค้นพบว่า “ฟองอากาศมากมายที่ออกมาด้วยความเร็วซึ่งเก็บตัวยาที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดนั้นสามารถส่งยาเข้าไปยังบาดแผลที่อยู่ลึกภายในและทำการปิดบาดแผลได้” “ยาที่อยู่ในฟองอากาศอาจจะนำมาใช้ในการรักษาอุบัติเหตุทางรถยนต์

ข่าวสุขภาพและยา

2477 views October 25, 2015

อ่านทั้งหมด

​ทำไมอเมริกายังกำจัดกาฬโรคให้หมดจากประเทศตนเองไม่ได้?

​ทำไมอเมริกายังกำจัดกาฬโรคให้หมดจากประเทศตนเองไม่ได้?

เป็นเวลาประมาณห้าสิบปีแล้ว ตั้งแต่อเมริกาส่งคนไปเยือนดวงจันทร์ได้ แต่พลเมืองอเมริกันทั้งหลายก็ยังคงมีผุ้ล้มตายจากโรคที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปยุคกลาง แล้วทำไมอเมริกาจึงไม่สามารถจัดการมันได้อย่างเด็ดขาดกันล่ะ? ในศตวรรษที่สิบสี่

ข่าวสุขภาพและยา

10161 views October 16, 2015

อ่านทั้งหมด

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารคุณหน้าตาเป็นอย่างไร?

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารคุณหน้าตาเป็นอย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์สามารถเห็นได้แล้วว่าอาหารส่งผลอย่างไรกับทางเดินอาหารและจุลชีพในนั้น และคุณก็เช่นกันความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่องทางเดินอาหารขึ้นอยู่กับว่าคุณเลี้ยงมันดีหรือไม่ อาหารที่เต็มไปด้วยไฟเบอร์แบบสม่ำเสมอทำให้มันแฮปปี้

ข่าวสุขภาพและยา

2474 views October 15, 2015

อ่านทั้งหมด

WHO เผยพบเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ในลาว

WHO เผยพบเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ในลาว

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า สปป. ลาวกำลังเดือดร้อนในเรื่องของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน (Vaccine Derived Poliovirus, VDPV) เนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก รายงานผลถึงความล้มเหลวในแผนการกำจัดโรคพิการระดับโลก

ข่าวสุขภาพและยา

8435 views October 14, 2015

อ่านทั้งหมด

​ออกกำลังกายวันละครึ่ง ชม. ช่วยเยียวยาโรคหอบหืด

​ออกกำลังกายวันละครึ่ง ชม. ช่วยเยียวยาโรคหอบหืด

ปัจจุบันมีคนเป็นโรคหอบหืดหลายล้านคนทั่วโลก แต่ยังไม่มีวิธีการควบคุมอาการของโรคนี้ออกมาเท่าไหร่นัก ล่าสุด นักวิจัยพบว่า การออกกำลังเพียงแค่ 30 นาทีต่อวันช่วยเยียวยาอาการของโรคนี้ได้งานวิจัยชิ้นหนึ่งในวารสารวิชาการ

ข่าวสุขภาพและยา

2418 views October 08, 2015

อ่านทั้งหมด

​โรคหวัดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างไร?

​โรคหวัดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างไร?

ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวของปีกลับมาอีกครั้ง และสิ่งที่มักตามมาในช่วงนี้ก็คือโรคไข้หวัดในคลิปวีดีโอนี้ Robert Krulwichนักข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศอเมริกา และ David Bolinsky นักทำอนิเมชั่นเกี่ยวกับการแพทย์

ข่าวสุขภาพและยา

4422 views October 07, 2015

อ่านทั้งหมด

​ผู้หญิงดื่มเบียร์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

​ผู้หญิงดื่มเบียร์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

ผู้หญิงที่ดื่มเบียร์มากกว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจลดลงไป 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มหนักและผู้หญิงที่ไม่ดื่มเบียร์เลย โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ศึกษามาจากชาวสวีเดน

ข่าวสุขภาพและยา

2338 views September 25, 2015

อ่านทั้งหมด

​ไม่เฉพาะแค่กาย!อาหารดีช่วยป้องกันโรคทางจิตใจ

​ไม่เฉพาะแค่กาย!อาหารดีช่วยป้องกันโรคทางจิตใจ

การกินพืชผักที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่วชนิดต่างๆ และเนื้อที่ผ่านการแปรรูปน้อย อาจจะมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าได้ และงานวิจัยยังได้บอกว่าการขาดสารอาหารจากพืชเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกันปัจจุบัน

ข่าวสุขภาพและยา

2038 views September 18, 2015

อ่านทั้งหมด

กินกล้วยเกินกว่า 6 ลูกในมื้อเดียวอาจฆ่าคุณได้ จริงหรือ?

กินกล้วยเกินกว่า 6 ลูกในมื้อเดียวอาจฆ่าคุณได้ จริงหรือ?

มีคนเคยบอกว่า การกินกล้วยจำนวนมากในครั้งเดียวเป็นอันตราย หรือแม้กระทั่งเคยได้รับคำแนะนำมาว่า การกินกล้วยเกินกว่า 6 ผลในมื้อเดียวนั้นสามารถที่จะฆ่าคุณได้ คุณคิดว่ามันเป็นจริงมั้ย? กล้วยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ข่าวสุขภาพและยา

6834 views September 14, 2015

อ่านทั้งหมด

-->