ข่าวแนะนำ

ข่าวข่าววิทยาศาสตร์

จีเอ็มโอ---KO หรือ OK

จีเอ็มโอ---KO หรือ OK

ผลิตภัณฑ์อาหารจากจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism)หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยังเป็นหัวข้อถกเถียงกันไม่สิ้นสุด Nature (13/7/00)เสนอรายงานของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเรียกร้องให้นำเทคโนโลยีจีเอ็มโอมาใช้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกที่สามที่ขาดแคลนอาหาร

ข่าววิทยาศาสตร์

1200 views February 12, 2002

อ่านทั้งหมด

เซลไฟฟ้าเคมี   มีดีกว่าที่คิด

เซลไฟฟ้าเคมี มีดีกว่าที่คิด

เซลไฟฟ้าเคมืที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักเรียนมัธยม (ขั้วไฟฟ้าในสารละลายที่กำเนิดไฟฟ้าและประยุกต์ใช้เคลีีอบหรีีอสกัดโลหะ อย่างง่ายๆ) สามารถนำมาใช้ผลิตโครงสร้างขนาดจิ๋ว (Sub-micron devices) เช่น Micromachine

ข่าววิทยาศาสตร์

1772 views January 29, 2002

อ่านทั้งหมด

ผัก ผลไม้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ผัก ผลไม้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ในอนาคต ผัก ผลไม้ ข้าว ตามตลาดจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จากรายงานของ Science (7/7/00) และ New Scientist (15/7/00) นักพันธุศาสตร์ประสบความสำเร็จในการระบุยีนที่ควบคุมขนาดของมะเขีอเทศ นับเป็นครั้งแรกที่ยีนที่ กำหนดความสูงและขนาดของพืชถูกค้นพบ

ข่าววิทยาศาสตร์

1351 views July 05, 2002

อ่านทั้งหมด

20 ปีภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน

20 ปีภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2543 ที่ผ่านมา นับเป็นเวลา 20 ปี พอดีที่ภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน (Mount St. Helens) มลรัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประทุขึ้นในปี ค.ศ. 1980 ด้วยแรงระเบิด ที่มีความรุนแรงมากกว่า 500

ข่าววิทยาศาสตร์

6600 views June 23, 2000

อ่านทั้งหมด