เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง เวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนอย่างกว้างขวาง รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017) รางวัลศิลปะถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจีองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นพัฒนาคน และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์

พิธีเปิดตัวโครงการพิเศษ - นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017) กำลังจะเริ่มขึ้น ตามที่ได้เคยบอกเอาไว้ว่า โคมล้านนาที่เราเคยร่วมกันทำไว้นั้น จะถูกนำมาจัดแสดงบริเวณทางเข้างาน พอมาดูก็จำไม่ได้จริง ๆ ว่าอันไหนเป็นฝีมือเรา

Young Thai Artist Award เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลป์ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถเชิงศิลปะอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านศิลปะถึง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติศิลปะ 3 มิติภาพถ่าย ภาพยนตร์วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี

ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ขยายพื้นที่จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานศิลปะให้กว้างขวางออกไป โดยนอกจากจะจัดแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กทม. แล้วยังได้นำผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด และอีกผลงานคุณภาพทั้ง 36 ชิ้น จากผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ชิ้นงาน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา มาจัดแสดง ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัด ลำปาง ถือเป็นการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสสุนทรียแห่งศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินล้านนา

ที่เป็นส่วนสำคัญของงานวันนี้ก็ว่าได้ คือ เปิดตัว "ยุวศิลปิน ทั้ง 4 สาขา" ภายใต้ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2560

นาย ธีรวุฒิ คำอ่อน
นิสิตคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยุวศิลปินไทย 2560 สาขาศิลปะ 2 มิติ
เจ้าของผลงาน "ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง"

จากแนวคิดที่ว่า ปัจจุบัน การบูรณะโบราณสถาณ โบราณวัตถุ เป็นการบูรณะในลักษณะที่สร้างวัตถุใหม่ แทนวัตถุเดิม การปรับปรุงกลายเป็นการเปลี่ยนแปลง ทำให้ลดคุณค่าของศิลปะอันล้ำค่าลง ข้าพเจ้าถ่ายทอดเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ในบรรยากาศของแสงที่นุ่มนวล เลือนราง เพื่อสื่อถึงความหวังและตั้งคำถามในการบูรณะโบราณสถาณว่าเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ?

ธีรวุฒิ พูดถึงผลงานตนเองว่า เป็นผลงานที่ดีใจภูมิใจมาก เนื่องจากติดตามโครงการนี้มานานแล้ว และเคยได้ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล จนกระทั่งปีนี้ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะสามารถส่งผลงานได้ และพอได้รับรางวัลก็เลยดีใจเป็นพิเศษ ผลงานชิ้นนี้"รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่ตอนประกาศผลเป็นชื่อตนเอง เพราะติดตามงานนี้มานาน และได้ส่งผลงานมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้ ซึ่งมาปีนี้ได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย รู้สึกดีใจมากนี่เป็นรางวัลแรกในชีวิต มีแรงบันดาลใจมาจากการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ จากเรื่องจริงที่เห็นอยู่ทุกวัน เช่น ข่าวการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังที่มีการวาดทับลายเดิมซึ่งทำไมไม่คิดวิธีที่ทำให้มันยังคงอยู่ พวกรอยพวกคราบพวกนั้น ถึงจะดูไม่สวยงามแต่ความมีคุณค่ามันสำคัญกว่า และนี่เป็นแรงบันดาลใจ เลยถ่ายทอดผลงานผ่านโบราณสถานที่มองผ่านผ้าบางๆของผ้าสแลนก่อสร้าง คือเวลาเห็นภาพนั้นก็ทำให้รู้สึกในเชิงตั้งคำถามในใจว่า บูรณะแล้วมันจะเป็นยังไง"

นาย อนิเทพ คูณทอง
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุวศิลปินไทย 2560 สาขาศิลปะ 3 มิติ
เจ้าของผลงาน "สัมพันธ์ภาพของรูปทรง"

จากแนวคิดที่ว่า ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงเลขาคณิตที่มีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบมีความขัดแย้งการรูปทรงธรรมชาติให้ความรู้สึกถึงชีวิตส่วนรูปทรงเลขาคณิตให้ความรู้สึกเธอปั่นเป็นสี่เหลี่ยมสันซึ่งทั้งสองลูกมีความขัดแย้งกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ

อนิเทพ พูดถึงผลงานตนเองว่า เป็นการส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรก เพื่อทดสอบตัวเองว่าจะสามารถสู้กับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ดีใจมาก เพราะผลงานของตนได้รับรางวัล โดยมีแรงบันดาลใจได้มาจากสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นรอบตัว ทั้งธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างรอบตัวที่อยู่ร่วมกัน แต่มีความขัดแย้งกันอยู่ในรูปแบบหรือรูปลักษณ์ คือ ธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เลยเอาปัจจัยในตรงนี้มาสร้างให้มันเป็นงานประติมากรรม ที่เอารูปทรง Organic กับรูปทรง Geomatic มาผสมให้เกิดความลงตัวและมีเอกภาพสามารถอยู่ร่วมกันได้"

นาย พศุตย์ ธนาวุฒิวศิน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุวศิลปินไทย 2560 สาขาภาพยนตร์
เจ้าของผลงาน "The Blue Baby"

ต้นเหตุหรือเรื่องราวในอดีตก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของผลงานชิ้นนี้ เรื่องเริ่มจากการละเล่นของเด็กคนหนึ่งที่ทำการกระโดดตัวลงมา ทำให้เกิดความแปลกใจแก่คนรอบข้าง จนเรื่องราวนำพาไปสู่ความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนอยู่จากการกระโดดของเด็กคนนี้

พศุตย์ พูดถึงผลงานของตนเองว่า ไม่คิดว่าผลงานตนเองซึ่งเป็นการ์ตูนจะสามารถชนะจนได้รับรางวัลได้ ซึ่งที่จริงแล้วการ์ตูน ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ แต่มันก็ไม่เหมือนกับเป็นตัวหลักของภาพยนตร์ เราแค่รู้สึกว่ามีความสามารถทางนี้ ก็เลยลองส่งประกวดดู การได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่ดีใจมาก ๆ เกินความคาดหวังตั้งแต่แรกที่ส่งผลงานเข้าประกวด จากแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์วัยเด็กที่ที่เล่นกับเพื่อนสนิท ซึ่งสิ่งที่เล่นด้วยกันบ่อย ๆ ตามประสาเด็กคือการสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ ตำรวจจับผู้ร้าย หรือเล่นเป็นนักรบ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีข่าวการฆ่าตัวตายเยอะมาก ก็มาลองเล่นเป็นคนฆ่าตัวตาย ก็เลยไปที่สนามเด็กเล่น ยืนบนสไลเดอร์แล้วกระโดดลงมา ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆ ก็มีเด็กคนอื่นมาเลียนแบบ จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่า บางครั้งสิ่งที่เหมือนดูเป็นเรื่องแย่ๆ บางคนก็ไม่ได้เข้าใจแต่กลับก็มองว่าเป็นเรื่องที่สนุก

นางสาว สุภาวดี เจ๊ะหมวก
นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุวศิลปินไทย 2560 สาขาวรรณกรรม
เจ้าของผลงาน "ฉันเป็น"

การพยามตั้งคำถามความเชื่อและสะท้อนชีวิตผู้คนที่พบเห็นในบ้านเกิดของตนเองบางอย่างเกิดขึ้นทุกวันจนถูกมองข้ามซึ่งผู้เขียนพยายามให้ผู้อ่านคิดตามและทำความเข้าใจกับเรื่องราวรอบตัวมากขึ้น จากแรงบันดาลใจที่อยากถ่ายทอดมุมมองและความคิดของตนเองจากสิ่งที่ได้ประสบพบตั้งแต่เกิดผ่านภาษาและตัวหนังสือ

สุภาวดี พูดถึงรางวัลที่ได้รับว่า "รู้สึกเหมือนคนอื่นก็คือ ตื่นเต้นมาก และรู้สึกดีใจที่ผลงานเราได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็น ก็เหมือนเป็นโอกาสนึงที่ทำให้คนได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะด้วย" โดย"จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นที่รวมเอาหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ได้ประสบพบเจอ บางเรื่องก็มาจากคำพูดของใครซักคน บางเรื่องก็มาจากเรื่องที่เรารู้สึกกระทบใจ บางเรื่องก็มาจากการตั้งคำถามกับสังคม ก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน"

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award สัญจร ครั้งที่ 1 แสดงศิลป์ จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 18.00-21.00 น. (เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จ. ลำปาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพสู่มหานครลำปาง เปิดเวทีแสดงศิลป์สัญจร ยุวศิลปินไทย 2017 พร้อมนำทีมจิตอาสามอบอาคารเรียนแห่งใหม่

“ศิลปะออนไลน์...ทำลายหรือพัฒนา” ผ่านมุมมองความคิด 6 ศิลปินต้นแบบ

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพมอบอาคารเรียนหลังที่38 ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จ.ลำปาง