จัดเวิร์กช็อปอบรมเมกเกอร์รุ่นใหม่ผู้ผ่านรอบแรกโครงการ Young Makers Contest ปี 2

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

Chevron-6

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบแรกโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”ปีที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน”

กรุงเทพฯ – 27 พฤศจิกายน 2560 – เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ “Chevron Enjoy Science:สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบัน
คีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนที่ผ่านรอบแรกโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ “เมกเกอร์”หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียน-นักศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ซึ่งต่อยอดความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยผู้เข้าประกวด 60 ทีม ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเมกเกอร์มืออาชีพ พร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายประเภทละ 10 ทีม ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานให้พร้อมสำหรับการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลใหญ่คือทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area เทศกาลระดับโลกของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2561และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

Chevron-14

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน’ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 340 โครงการจากทั่วประเทศ ซึ่งผลงานของแต่ละทีมมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้จริง แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน”

Chevron-25

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เผยว่า “การประกวด Enjoy Science: Young Makers Contestเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเชฟรอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนั้น หัวข้อการประกวดของ Young Makers Contest ยังสอดคล้องกับค่านิยมของเชฟรอนด้านความปลอดภัย เราจึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลักดันการยกระดับความปลอดภัยในวงกว้าง

Chevron-43

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่า “หลังการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจากจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีนักเรียน-นักศึกษา สายสามัญและสายอาชีพ สายละ 30 ทีม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 60 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ โดยจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานให้เป็นที่สนใจของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่จำกัด อันเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการทำงานในศตวรรษที่21รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเมกเกอร์ที่ผู้เข้าร่วมประกวดสนใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ หากผลงานของตนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ”

ภายหลังจากกิจกรรมเวิร์กช็อป ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะทำงานร่วมกับเมกเกอร์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จเพื่อจัดแสดงและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินหาผู้ชนะ ณ งาน BangkokMaker Faire Bangkok 2018 มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการประกวดได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com/ymc2หรือที่เพจ
เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest