คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา “ไขเคล็ดลับ PR 4.0 กับ นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” หรือ “Revealing tips on PR 4.0 by the Professionals” พบกับวิทยากรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด: คุณอารดี วัฒนาจตุรพร และ คุณกชกรวรรณนิตย์ จาก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0 ในบรรยากาศเป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้อง IDE Center ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับที่ผู้สนใจ สามารถติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook page: Revealing tips on PR 4.0 by the Professionals หรือโทร 098-096-9581

สำหรับข้อเพิ่มเติมและการตอบกลับ กรุณาติดต่อ:

รมิดา จันทร์หง่อม (ปอนด์)

โทรศัพท์ 098-096-9581

อีเมล์ Ramida_c@yahoo.com