หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่า มนุษย์เริ่มเข้ามาที่ทวีปอเมริกาเมื่อนานมาแล้ว โดยเริ่มที่อาร์เจนตินาก่อน ซึ่งถือว่านานกว่าที่ประมาณการไว้มาก

เมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อน มนุษย์นักล่าสัตว์ที่เรียกว่า ชาว Clovis ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อเมริกาเหนือ จึงจัดได้ว่าเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เข้ามาที่ทวีปอเมริกา แต่ล่าสุดมีหลักฐานว่ามีมนุษย์โฮโมซาเปียนที่เข้ามาที่ทวีปอเมริกาก่อนชาว Clovis เสียอีก โดยเข้ามาที่บริเวณ Pampas ในประเทศอาร์เจนตินาในปัจจุบัน

โดยหลักฐานนั้นคือ การค้นพบแหล่งโบราณคดีที่อเมริกาใต้ที่ชื่อว่าแหล่ง Arroyo Seco 2 โดยนักวิทยาศาสตร์ นำโดย กุสตาโว โปลิติส แห่ง CONICET และมหาวิทยาลัยแห่งชาติบูเอโนสไอเรส นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ PLOS ONE

ที่ Arroyo Seco 2 นี้ นักวิจัยได้ขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ กระดูกที่หลงเหลือมาจากสปีซีส์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และกระดูกของสัตว์ที่แตกหักที่น่าจะมาจากฝีมือของเครื่องมือมนุษย์ นักวิจัยได้ใช้วิธีการทางรังสีคาร์บอนเพื่อหาอายุของกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้และตรวจดูชิ้นส่วนด้วยกล้องจุลทรรศน์

ผลการวิเคราะห์ชี้ว่า กระดูกข้อต่อนั้นมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งน่าเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการบริโภคของมนุษย์ที่ฐานที่มั่นชั่วคราว โดยเมื่อมนุษย์รับประทานเสร็จก็นำมากองรวมกันไว้ กระดูกเหล่านี้มีอยู่หนาแน่นในบางบริเวณของพื้นที่ Arroyo Seco 2 ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งค้าขายเนื้อของฐานที่มั่นยุคนั้น

และการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทำให้ทราบว่า กระดูกบางส่วนนั้นแตกหักด้วยเครื่องมือหิน กระดูกบางชิ้นมีอายุอยู่ระหว่าง 14,064 ถึง 13,068 ปีก่อน และนักวิจัยก็เชื่อว่า บริเวณ Arroyo Seco 2 น่าจะถูกมนุษย์ยึดครองตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว

จึงนับว่า มนุษย์กลุ่มนี้เข้ามาที่ทวีปอเมริกาก่อนชาว Clovis เสียอีก ซึ่งก็อยู่หลังยุคน้ำแข็ง ที่อยู่ระหว่าง 19,000 ถึง 20,000 ปีก่อน

แม้จะมีหลักฐานบางชิ้นที่มนุษย์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่หลักฐานหลาย ๆ อย่างรวมกันก็มากพอที่จะบอกว่า มนุษย์นั้นเข้ามาที่อเมริกาใต้ตั้งแต่เมื่อ 14,000 ปีก่อน และอาจจะเป็นการกระจายตัวของมนุษย์โฮโมซาเปียนข้ามทวีปเป็นครั้งสุดท้าย

อ้างอิง: PLOS. (2016, September 29). New evidence shifts the timeline back for human arrival in the Americas. ScienceDaily. Retrieved September 30, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160929133725.htm

งานวิจัย: Gustavo G. Politis, María A. Gutiérrez, Daniel J. Rafuse, Adriana Blasi. The Arrival of Homo sapiens into the Southern Cone at 14,000 Years Ago. PLOS ONE, 2016; 11 (9): e0162870 DOI: 10.1371/journal.pone.0162870