การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยบำรุงสมอง

Credit: © eikotsuttiy / Fotolia

นักวิทยาศาสตร์จาก Higher School of Economics (HSE) ร่วมกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย Helsinki ได้ค้นพบว่าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของสมองและความสามารถของสมองในการรับข้อมูล กล่าวคือ “ยิ่งพวกเราเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้นเท่าใด สมองของพวกเราก็ยิ่งเกิดปฏิกิริยาและเกิดกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลที่สั่งสมในระหว่างการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มากขึ้นตามไปด้วย” วารสารของYury Shtyrov ผู้ซึ่งหัวหน้าคณะวิจัยของศูนย์สำหรับการเรียนรู้และการตัดสินใจ HSE Centrefor Cognition & Decision Making และ Lilli Kimppa และ Teija Kujala จากมหาวิทยาลัย University of Helsinki ได้สรุปการค้นพบครั้งใหม่ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน Scientific Reports

ตามรายงานของการศึกษา กลไกการทำงานของระบบประสาทของการพัฒนาทักษะทางภาษาและคำพูดนั้นยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานหรือการทำหน้าที่อื่น ๆ ของสมอง สาเหตุที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในด้านนี้คือ การที่ไม่สามารถศึกษาการใช้ภาษาในสัตว์ได้

คณะวิจัยได้ทำการทดลองวัดการนำไฟฟ้าของสมอง โดยวัดการทำงานของสมองด้วย EEG (electroencephalography หรือการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาชาย 10 คน และนักศึกษาหญิง 12 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 24 ปี ขั้วไฟฟ้าถูกติดตั้งลงบนมือของผู้เข้าร่วมและพวกเขาได้รับฟังคำศัพท์ต่าง ๆ ทั้งในภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งคำศัพท์ที่นักศึกษารู้จักและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย โดยเมื่อคำศัพท์ที่นักศึกษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความหมายถูกอ่านออกมา การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองจะถูกตรวจติดตาม คณะวิจัยได้มุ่งความสนใจไปที่ความเร็วของสมองในการปรับตัวในการทำงานเมื่อได้ยินคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก หลังจากนั้นข้อมูลที่ได้จากคลื่นไฟฟ้าสมองที่เพิ่มสูงขึ้นได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับความรู้พื้นฐานทางภาษาของนักศึกษาเกี่ยวกับจำนวนภาษาที่นักศึกษามีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว อายุที่นักศึกษาได้เริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ และอื่น ๆ เห็นได้ชัดว่าความสามารถของสมองที่จะจัดการกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถทางภาษาของนักศึกษาที่มีพื้นฐานกันมาก่อน

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้เข้าร่วมที่เคยเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเหล่านั้นมาก่อนแสดงค่าสูงกว่า ผู้เขียนผลงาน Yuriy Shtyrov แสดงความเห็นว่ายิ่งพวกเขามีความรู้ภาษาตางประเทศมากขึ้นเท่าใด ความเร็วของการทำงานระบบประสาทในการกำหนดรหัสข้อมูลของคำศัพท์ใหม่ก็ยิ่งเร็วมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือข้อมูลใหม่ที่ได้มานี้กระตุ้นการทำงานของสมอง เช่น การทำงานของจิตใจด้วยความรู้เพิ่มเติมนั้นส่งเสริมความยืดหยุ่นของสมองและจิตใจ

คณะวิจัยเชื่อว่าการทำความเข้าใจการทำงานของสมองในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญในการวินิจฉัยว่าหลังจากการประสบอุบัติเหตุ อาการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง หรือสภาวะที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้ผู้ป่วยพูดไม่ได้ และการหาทางรักษากลุ่มอาการเหล่านี้ นอกเหนือจากนี้เมื่อใดก็ตามที่คณะวิจัยประสบความสำเร็จในการทำความเข้าใจในหลักการของการสร้างและการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบประสาท คณะวิจัยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกการทำงานเหล่านี้ รวมไปถึงการกระตุ้นเร่งความเร็วในการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

ที่มา https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160902111425.htm

เอกสารอ้างอิง

Lilli Kimppa, Teija Kujala, Yury Shtyrov. Individual language experience modulates rapid formation of cortical memory circuits for novel words. Scientific Reports, 2016; 6: 30227 DOI: 10.1038/srep30227