มีหลักฐานที่แสดงว่า กาแฟส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจจะต่อต้านโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคมะเร็งบางชนิดได้ ซึ่งดร. Karl Krunszelnicki ได้ทำการศึกษาหลักฐานนี้

ดูเหมือนว่า นอกจากคาเฟอีนแล้ว มีสารเคมีอื่นๆ อีกในกาแฟที่สามารถช่วยรักษาสุขภาพได้ ซึ่งในส่วนของโรคมะเร็งตับ สารเคมี 2 ชนิดคือ kahweol และ cafestrol สามารถออกฤทธิ์ป้องกันโรคมะเร็งได้โดยตรง และมีคุณสมบัติป้องกันอาการอักเสบอีกด้วย นอกจากนี้สารดังกล่าวอาจจะสามารถป้องกันสารพิษจำพวก aflatoxin และสารประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นเป็นอีกโรคที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก

คนที่ดื่มกาแฟนั้นจะมีอัตราความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลง นั่นมาจากการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์แบบอภิมานของการศึกษากว่า 28 การศึกษาที่ครอบคลุมจำนวนคนกว่า 1 ล้านคน คนที่ดื่มกาแฟประมาณ 3 แก้วหรือมากกว่านั้นต่อวันจะมีอัตราการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 น้อยลงกว่า 21 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม หรือแทบจะไม่ดื่มกาแฟเลย

นอกจากนั้น ถ้าพวกเขาดื่มกาแฟ 6 แก้วหรือมากกว่านั้นต่อวัน ความเสี่ยงก็จะลดลงไปอีก

เมื่อมีการค้นพบเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ยาวมากขึ้นนั้น กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนก็สามารถที่จะป้องกันได้ แต่ไม่เท่ากับกาแฟที่มีคาเฟอีน ซึ่งสารเคมี 2 ชนิด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือ chlorogenic acid และ caffeic acid

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โรคมะเร็งที่พบได้มากในผู้ชายก็คือมะเร็งต่อมลูกหมาก และก่อให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นลำดับที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกับกาแฟนั้นเป็นผลเชิงบวก

การวิเคราะห์ผลเชิงอภิมานจากการศึกษากว่า 13 การศึกษาซึ่งรวมเป็นจำนวนผู้ชายมากกว่า 530,000 คน สำหรับกลุ่มที่ดื่มกาแฟเพิ่่มเป็นพิเศษกว่า 2 แก้วต่อวัน ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะลดลงประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมนั้น กลุ่มที่ดื่มกาแฟมากที่สุดจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ผลที่ได้จากข้อมูลสุขภาพนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคาเฟอีน เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับกลุ่มที่ดื่มกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนด้วย ซึ่งดูเหมือนว่ากาแฟสามารถลดการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ด้วย อย่างน้อยในกลุ่มของหนูทดลอง

การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งในช่องปากนั้นลดลงด้วยการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน ถ้าพวกเขาทำการดื่มกาแฟมากกว่า 4 แก้วในแต่ละวัน โดยภาพรวมแล้วการเป็นมะเร็งในช่องปากจะลดลงถึง 49 เปอร์เซ็นต์

กาแฟนั้นดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์เหมือนโค้งรูปตัวเจ (J-curve) กับสุขภาพ มันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้สูงสำหรับการดื่มประมาณ 4 แก้วต่อวัน ความเสี่ยงในการเป็นโรคลดลงถึง 11 เปอร์เซ็นต์ และการดื่มที่มากหรือน้อยเกิดไป จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจเพิ่มมากขึ้น

การวิเคราะห์เชิงอภิมานของการศึกษาในผู้ใหญ่กว่า 100,000 คน พบว่า กลุ่มคนที่ดื่มกาแฟเข้าไปนั้นมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์

แต่ในกลุ่มของการวิเคราะห์นี้มี 2 การศึกษาที่ทำการศึกษากาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนและพบว่าได้ผลการทดลองที่ตรงกันข้าม คนที่ดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนจำนวนมาก จะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดลดลงถึง 34 เปอร์เซ็นต์

ในมุมหนึ่ง มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า กาแฟนั้นมีผลดีต่อร่างกาย และกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนก็ดูเหมือนจะมีผลดีต่อร่างกายในบางกรณีอีกด้วย

"ในตอนนี้ ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการดื่มกาแฟ แต่ผมก็ไม่ได้เชียร์ให้เพิ่่มมันลงไปแทนน้ำเปล่าที่เราดื่ม" เขากล่าว

ที่มา:http://www.abc.net.au/radionational/programs/greatmomentsinscience/features/coffee-can-play-role-in-reducing-risks-of-cancer-and-diabetes/7640766