ไม่ว่าจะเด็กหรืออายุมากแล้ว ก็มีแนวโน้มที่อีเมลจะมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอีเมลหลายร้อยข้อความต่อวันหรือได้เพียงไม่เท่าไรต่อสัปดาห์ งานวิจัยใหม่แนะว่า การที่เราต้องจัดการกับอีเมลที่เข้ามาเหล่านั้นอาจจะมีผลกระทบต่อระดับความเครียดและสุขภาพโดยรวม

ทีมนักวิจัยจาก Future Work Centre ในอังกฤษทำการศึกษาอย่างใกล้ชิดกับบุคลากร 2,000 คนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทำการสอบถามถึงวิธีการในการจัดการกับอีเมลของพวกเขา รวมไปทั้งระดับจำนวนที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ซึ่งโดยรวมแล้วผู้ที่ใช้เวลามากในการจัดระเบียบอีเมลและอยู่กับข้อความจำนวนมากแบบไม่เงยหน้ามามองใครเลยนั้นจะรู้สึกว่าอีเมลพวกนั้นสร้างแรงกดดัน

“งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า อีเมลเป็นเหมือนดาบสองคม” Richard MacKinnon หนึ่งในทีมนักวิจัยเผย ในขณะที่มันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญและชัดเจน แต่ก็เป็นแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของความเครียดสำหรับใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลในเรื่องของการรายงานอีเมลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารจะมีความกดดันสูงเกี่ยวกับจำนวนของอีเมล

กิจวัตรที่เปลี่ยนไป ปฏิกิริยาทางอารมณ์เมื่อได้รับข้อความ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้เขียนชัดเจนขององค์กรในการจัดการกับอีเมล รวมเป็นแหล่งที่มาของความเครียดที่เป็นพิษซึ่งส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของเรา เขากล่าวเสริม

สองกิจวัตรที่เชื่อมโยงกับความเครียดเพิ่มมากขึ้นคือ การเช็คข้อความครั้งแรกในตอนเช้าและอีกครั้งหนึ่งในเวลากลางคืน เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสำรวจพบมีการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ตลอด ในขณะที่ 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เหลือเช็คอีเมลของเขาทุกวันผ่านทางแอพลิเคชั่นอีเมล ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้เชื่อมโยงกับความกดดันที่มากขึ้นเมื่อมีการรับรู้

ความเครียดไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผลถึงอารมณ์ของเราเพียงอย่างเดียว แต่มันยังเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ น้ำหนัก ความจำเสื่อม ปัญหาทางเดินอาหาร และภาวะซึมเศร้า

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดต่ออีเมลและผลกระทบด้านลบต่อชีวิตนั้นไม่ได้เหมือนกันในทุกคน

MacKinnon ยอมรับว่า ไม่มีวิธีการที่เหมาะสมวิธีการใดวิธีการหนึ่งเหมาะกับการแก้ปัญหา แต่แนะนำให้ปิดการแจ้งเตือนอีเมลหรือมีการวางแผนในการตรวจสอบอีเมลก่อน ถ้าคุณไม่อยากรู้สึกกดดันกับอีเมลจำนวนมาก

ใจความของงานวิจัยหนึ่งกล่าวว่า ชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปส่งผลประสิทธิภาพการทำงานที่ด้อยลงจริงๆ โดยการศึกษาในปี 2014 จาก Stanford University พบว่า ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน 70 ชั่วโมง ไม่ได้ให้ผลผลิตที่ต่างกันมากจากชั่วโมงการทำงานที่ 56 ชั่วโมง ดังนั้น 14 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นมา เป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ไม่เพียงแต่ การทำงานที่หนักเกินไปในเวลาหลายชั่วโมงจะเป็นสาเหตุของความเครียดและปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียว การใช้เวลาที่มากเกินนั้นยังเบียดเบียนเวลานอนซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญ หากเราต้องการประสบความสำเร็จทั้งการพักผ่อนและการทำงานให้ได้ดี คุณควรจะปิดอีเมลของคุณเสีย โอกาสที่คุณภาพในการทำงานของคุณก็จะดีขึ้น ในขณะที่ระดับความเครียดก็จะลดลง

อ้างอิง: www.sciencealert.com/how-you-manage-your-emails-could-be-bad-for-your-health-study-shows