หัวใจที่ใหญ่และแข็งแรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและตื่นตัว แต่หัวใจสามารถที่จะเติบโตได้มากเกินไปด้วย ในขณะนี้ การศึกษาค้นพบว่า เด็กที่เป็นโรคอ้วนเมื่อตอนที่ยังอายุ 8 ขวบนั้นมีโอกาสที่จะมีหัวใจที่ไม่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่

หัวใจที่มีขนาดใหญ่นั้นไม่ได้ฆ่าใคร จริงๆ แล้ว นักกีฬาที่ดีซึ่งมีการออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนั้นจะมีหัวใจที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้ทำการออกกำลังกายเลย หัวใจที่มีขนาดใหญ่นั้นสามารถเป็นสัญญาณบอกถึงการพัฒนาของโรคหัวใจได้ และนี่คือสิ่งที่การศึกษาใหม่ได้ให้ข้อมูลออกมา

“ในเด็ก ๆ ทุกคนที่น้ำหนักเกินเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดในการศึกษา ซึ่งมีอายุแค่เพียง 8 ขวบเท่านั้นมีสัญญาณให้เห็นถึงการเป็นโรคหัวใจได้” Brandon Fornwalt กล่าวไว้ เขาทำงานที่ Geisinger Health System ใน Danville ที่นั่นเขาทำการศึกษาว่า กล้ามเนื้อในหัวใจทำการขยายและยุบตัวเพื่อทำการปั๊มเลือดไปทั่วทั้งร่างกายได้อย่างไร

ทีมวิจัยของเขาได้ใช้ magnetic resonance imaging หรือ MRI เพื่อถ่ายภาพของหัวใจเด็ก ๆ จำนวนกว่า 40 คน เด็ก ๆ ทั้งหมดจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 8 – 18 ปี ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นโรคอ้วน นั่นหมายความว่าน้ำหนักเกินจนอยู่ในระดับที่สุขภาพไม่ดี ที่เหลือนั้นมีน้ำหนักในเกณฑ์ที่ดี จากภาพที่ถ่ายได้จาก MRI นักวิทยาศาสตร์เห็นว่า 40% ของเด็กที่อ้วนนั้นมีการเติบโตของหัวใจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเข้าไปรบกวนการปั๊มเลือดไปสู่ร่างกายส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มของเด็กที่มีสุขภาพดีนั้นไม่พบปัญหาเหล่านี้

เด็กที่เป็นโรคอ้วนยังมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะห้องหัวใจด้านซ้ายล่าง หน้าที่ของมันคือ การนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ในมนุษย์นั้นหัวใจจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้อง หัวใจส่วนซ้ายล่างนั้นจะมีความหนามากที่สุด แต่ในเด็กที่เป็นโรคอ้วนนั้นจะมีห้องหัวใจในส่วนนี้หนากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักปกติ

ทั้งการที่มีหัวที่ใหญ่ขึ้นและเนื้อเยื่อหัวใจที่หนาขึ้นนั้นสามารถเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคหัวใจได้   และในผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะหัวใจเช่นนี้มีความเชื่อมโยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Linyuan Jing เป็นนักวิศวกรรมทางด้านชีวการแพทย์ในทีมวิจัยของเขาที่ Geisinger เธอได้ทำการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ครั้งนี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนใน Orlando ที่งานประชุมวิทยาศาสตร์ประจำปีของ American Heart Association

Fornwalt กล่าวว่า “ พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพวกเราให้เกิดแรงบันดาลใจกับเด็กๆ ให้มีลักษณะชีวิตที่มีสุขภาพดี”

ที่มา: https://student.societyforscience.org/article/heart-damage-linked-obesity-kids