สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคออทิซึมคงยากที่จะเข้าใจผลกระทบของความเจ็บป่วยดังกล่าว ในขณะที่หลายคนทราบว่าความเจ็บป่วยนี้มาพร้อมกับความลำบากในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและการขาดความเข้าใจสังคม

อย่างไรก็ตาม เด็กออทิสติกหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความไวของประสาทสัมผัส ในขณะที่หลายคนสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้สนใจได้ (เช่นคนที่กำลังพูดคุยอยู่ หรือรถยนต์ที่มีเสียงดัง)

คนที่ต่อสู้กับออทิสติกจะสามารถบูรณาการการรับรู้และไม่สนใจข้อมูลทางประสาทสัมผัสเช่น ไฟที่แสบตา, ไซเรนที่ร้องโหยหวน ,เสียงหยดน้ำจากก๊อกน้ำ, เสียงเข็มนาฬิกาที่เดินเหมือนเสียงค้อนและรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจ การตอบสนองที่รวดเร็วเกินไปเหล่านี้ยังขยายไปถึงรสชาติและกลิ่นที่รุนแรง เห็นได้ชัดว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าวิตกกังวลเป็นอย่างมาก

และวิดีโอนี้ จัดทำขึ้นโดย The National Autistic Society เพื่อให้เข้าใจกลุ่มออกทิสติกกับการรับมือกับความไวทางประสาทสัมผัสมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง: www.iflscience.com/health-and-medicine/insight-how-autism-and-sensory-overload-feels