นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดนั้นสามารถที่จะบอกได้ว่า บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้ก่อนบุคคลอื่นจากโรคปอดบวมหรือการติดเชื้อในกระแสเลือด

“ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กับการอักเสบเรื้อรัง หรือบางครั้งเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากแบคทีเรีย และสามารถทำนายการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อล่วงหน้าได้ถึง 14 ปี” นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ cell systems แต่นักวิจัยยังเตือนอยู่ว่าการศึกษาต่อไปนั้นยังเป็นที่ต้องการอยู่ก่อนที่การทดสอบการใช้งานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจะได้รับการยืนยันว่าใช้งานได้จริง

ในอดีตที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเมื่อพวกเขาพพบว่าโปรตีนที่เรียกว่า GlycA เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

“ระดับการเพิ่มขึ้นของ GlycA ต่อหน่วยนั้น แปลว่าเราได้เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิต อยู่ในระหว่างประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์” ดอกเตอร์ Michael Inouye กล่าวไว้ซึ่งเขามาจาก University of Melbourne's Centre for System Genomics

แต่มีข้อมูลที่น้อยมากเกี่ยวกับชีววิทยาของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ GlycA และมันทำให้เรารู้การเสียชีวิตล่วงหน้าได้อย่างไร

“พวกเราต้องการที่จะเข้าใจว่าทำไม เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้พวกเราจะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้” ดอกเตอร์ Inouye กล่าว

เขาและทีมวัยของเขาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งส่วนมากเป็นข้อมูลที่บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ใหญ่กว่า 10000 คน จากฟินแลนด์และค้นพบว่า ในกลุ่มที่มีระดับของ GlycA ที่สูงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคปอดบวม

“เมื่อระดับของ GlycA เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของโรคก็จะเพิ่มขึ้น” ดอกเตอร์ Inouye กล่าว

“มันมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมาก คนที่มีระดับการเพิ่มขึ้นของ GlycA หนึ่งหน่วยจะทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 เท่าของความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด”

ที่มา: www.abc.net.au/news/2015-10-23/blood-biomarker-predicts-death-from-infection/6872948