บารัก โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่ยอมน้อยหน้าจีน ประกาศสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกให้เสร็จภายในปี 2025

ปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกคือเครื่อง"เทียนเหอ"ของจีน ที่ก้าวขึ้นครองบัลลังก์นี้ตั้งแต่ปี 2013 เอาชนะเครื่อง"ไตตัน"ของสหรัฐอเมริกาไปได้ และโอบามาก็เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่อเมริกาจะทวงบัลลังก์คืนจากจีน

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โอบามาได้เซ็นคำสั่งในแผนงานยุทธศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกแล้ว

กระทรวงกลาโหมและพลังงาน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนี้ โอบามาระบุไว้ในคำประกาศว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและนำไปใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วย นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาจะสามารถเข้าถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้ในการวิจัยในหลายๆสาขาตั้งแต่ด้านพลังงานนิวเคลียร์ไปจนถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ระดับ "เอกซาสเกล" ขึ้น ซึ่งจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง 30 เท่า

คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะสามารถประมวลผลได้ 1 "เอกซาฟลอป" หรือราวๆ 1 ล้านล้านล้าน คำสั่งต่อวินาที ส่วนเครื่องเทียนเหอ-2 ที่เร็วสุดในปัจจุบันนั้นสามารถประมวลผลได้ระดับ 38,860 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที

สำหรับเครื่องไตตันที่ตอนนี้รั้งอันดับ 2 ของโลกอยู่นั้น ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติโอกริดจ์ ที่เทนเนสซี กินพลังงานไฟฟ้าราวๆ 10 เมกาวัตต์หรือราวๆ 2000 เท่าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สมรรถนะสูงกว่านี้ก็จะยิ่งกินพลังงานไฟฟ้ามากกว่านี้

ในเบื้องต้น เทคโนโลยีนี้จะมีผู้ใช้หลัก 5 รายได้แก่ นาซา เอฟบีไอ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ(โนอา) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ซึ่งจะร่วมออกแบบและทดสอบระบบในขั้นตอนแรก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งาน

หน่วยงานภาครัฐจะร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาให้ล้ำขึ้นไปอีก และต่อไปจะสามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ได้แบบเดียวกับที่หน่วยงานแห่งชาติใช้ได้

"การเดินหน้าของชาติเราครั้งนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาล และการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน อย่างมียุทธศาสตร์และเหนียวแน่น"

โครงการนี้มีเวลา 90 วันนับตั้งแต่ออกประกาศเพื่อการร่างแผนการดำเนินงาน แม้จะยังไม่ทราบวันกำหนดเสร็จสิ้นที่แน่ชัดแต่นักวิจัยจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกปีตลอด 5 ปีข้างหน้า

อ้างอิง: http://money.cnn.com/2015/07/30/technology/obama-executive-order-supercomputer/

คำแถลงจากทำเนียบขาว: https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/29/advancing-us-leadership-high-performance-computing