vcharkarn.com - Author Default

ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
"การหารทศนิยม ...ยอดที่ดี พื้นต้องแน่น "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต930
"การคูณทศนิยม ...เก็บ...?...ไว้ "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1870
"การบวกลบทศนิยม ...หลัก “ตตต” ^-^"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต2050
"ทศนิยมกับเศษส่วน ...แฝดคนละฝา! จริงๆ จ๊ะ ^-^"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต2190
"ทศนิยมกับเศษส่วน ...แฝดคนละฝา! "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1850
"การหารเศษส่วน...หารยังไง ให้ไปโลด "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต2100
"การคูณเศษส่วน...ต่างชั้นกันตัดยังไง "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1810
"บวกลบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ แต่ถ้าเป็นเศษส่วนล่ะ? "... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1890
"การตัดเศษส่วน ตัดยังไง ไปให้สุด"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1570
"เศษส่วน รู้จักไหม ถามใจดู?"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1260
"ห.ร.ม., ค.ร.น. และเลขสองจำนวน?"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1260
"ห.ร.ม.แบบเหลือเศษเท่ากัน"...คิดยังไง เข้าใจไหม มาดูกันครับ? ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต1640
"ค.ร.น.แบบเหลือเศษ"...ออก(สอบ)บ่อยไหม ถามใจดู (อีกครั้ง)? ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต2070
"ห.ร.ม.แบบเหลือเศษ"...ออก(สอบ)บ่อยไหม ถามใจเธอดู? ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต3170
"ค.ร.น."...คุณรู้นะ หายังไง? ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต4320
"ห.ร.ม."...เขาเป็นใคร ไปหากัน ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต4490
"การแยกตัวประกอบ"...แยกยังไง ไปให้สุด! ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต5180
"ตัวประกอบเฉพาะ"...หาแบบปกติ หรือ แบบลัด ชอบแบบไหน ถามใจดู!! ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต6700
"ตัวประกอบ" ...หาง่ายๆ หาไวๆ ทำแบบนี้....^_^ ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต7450
"หารสั้น"...บางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่ลงตัว เสมอไป ! ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต7670
"หารสั้น"...ชื่อนี้ ใช้กันยาวนาน ! ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต8500
"หารยาว"...บางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่ลงตัว เสมอไป ! ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต10000
"หารยาว"...ลืมรึยัง? ...เรื่องง่ายๆ ที่ใช้บ่อยๆ ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต10820
"เพลงจำนวนเฉพาะ” จำง่าย ร้องได้ โยกได้ ...มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับพื้นคณิต11060