ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครองlamai790
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครองlamai720
แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กรมการปกครองlamai780
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการปกครองlamai650
แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองlamai720
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai690
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai640
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai660
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai700
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai740
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai660
แนวข้อสอบ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดินlamai750