ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 MathsMethod470
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559 MathsMethod730
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559 MathsMethod1230
ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559 MathsMethod1070
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 MathsMethod1100
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2559 MathsMethod1070
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2559 MathsMethod910
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีพ.ศ.2559 MathsMethod930
ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ.2559 MathsMethod950
เทคนิคการทำโจทย์ปัญหาสมการMathsMethod4470
ท่องศัพท์ด้วยภาพMathsMethod17360
ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 ผ่านการเล่นเกมMathsMethod20360
ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3 ผ่านการเล่นเกมMathsMethod22270
ทดสอบศัพท์ 500 คำ ชั้น ป.4-ป.5-ป.6 ผ่านการเล่นเกมMathsMethod80481
ทดสอบศัพท์ 500 คำ ชั้น ป.1-ป.2-ป.3 ผ่านการเล่นเกมMathsMethod45170
ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำผ่านการเล่นเกมMathsMethod41570