"ใครอยากรู้ว่า นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) กรมการท่องเที่ยวเขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว

- แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว

- แนวข้อสอบด้านสถาปัตยกรรม

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

12 ก.ค. 2561 13:50
0 ความเห็น
97 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น