​หนังสือเตรียมสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ.

หนังสือเตรียมสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ.

- ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 85 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
- ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 195 ข้อ พร้อมเฉลย
- ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 50 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
- ความรู้รอบตัว และ เหตุการณ์สำคัญ
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560
- สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
- สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- ข้อสอบจริง กพ. ปี 2559 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบจริง กพ. ปี 2560 พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อ www.แนวข้อสอบใหม่.net

Line ID @dtp6225C

14 มี.ค. 2561 17:18
0 ความเห็น
64 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น