มุสืบพระปณิธาน

...ปวงข้าฯมุสืบพระปณิธาน
ระอุหาญมิท้อถอย
ช่วยผองระทมสุข(ะ)สิคอย
ลุประสบ ณ โดยพลัน

...ปวงพรพิสุทธิ์สิริประเสริฐ
รุจิเทิดพระทรงธรรม์
เลิศองค์กษัตริย์พิริยะครัน
ปฏิบัติกระทำจริง


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นามแฝง toshare

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

13 ต.ค. 2560 15:20
0 ความเห็น
367 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น