ทีมงานเอไอเอสร่วมออกบูธ อสม.ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ

ทีมงานเอไอเอสร่วมออกบูธ อสม.ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ ในงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพและถอดบทเรียน อสม.ดีเด่น ปี 2560

ขอขอบคุณ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช สสจ.ลพบุรี ให้ความสนใจแอปฯเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และรพ.สต. ที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.ais.co.th/aorsormor ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากจำนวนการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และรายงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor, Facebook อสม.ออนไลน์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 06 2520 1999

11 ส.ค. 2560 20:52
0 ความเห็น
219 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น