รบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโทครับ

รบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโทครับ

การจัดทำแบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทำสาระนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program โดยผู้ทำการศึกษาต้องการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า) ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประโยชน์จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการณ์ร้านค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของตนเองในอนาคตให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมกับยุคและสมัยในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจนั้นดำรงอยู่ได้ต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

ผู้ทำการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในครั้งนี้

โดยสามารถช่วยตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์นี้ครับ

https://goo.gl/forms/8U6kgPVVoj9ektDn1

ขอบล่วงหน้าครับ

19 มิ.ย. 2560 18:43
0 ความเห็น
484 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย vicky44

รับแจกแบบสอบถาม สนใจทักไลน์ wiparat_vicky

20 มิ.ย. 2560 20:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น