บอร์ดร่วมเทิดทูนสถาบัญพระมหากษัตริย์ กยข.ศสพ.

8 ส.ค. 2559 14:19
0 ความเห็น
188629 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

8 ส.ค. 2559 14:21


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

9 ส.ค. 2559 08:03


ความคิดเห็นที่ 3 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2559 08:03


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

9 ส.ค. 2559 08:04


ความคิดเห็นที่ 5 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

รงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

9 ส.ค. 2559 08:04


ความคิดเห็นที่ 6 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

9 ส.ค. 2559 08:04


ความคิดเห็นที่ 7 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

9 ส.ค. 2559 08:04


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

9 ส.ค. 2559 08:05


ความคิดเห็นที่ 9 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

9 ส.ค. 2559 08:05


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

9 ส.ค. 2559 08:05


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

9 ส.ค. 2559 08:05


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 13 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติ

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 14 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 15 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 16 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 17 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

9 ส.ค. 2559 08:06


ความคิดเห็นที่ 18 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

9 ส.ค. 2559 08:07


ความคิดเห็นที่ 19 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

9 ส.ค. 2559 08:08


ความคิดเห็นที่ 20 โดย ศูนย์สงครามพิเศษ

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

9 ส.ค. 2559 08:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น