ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้หน่อยคะ 1 โปรแกรม ข้อร้องงง

จงเขียนโปรแกรม คำนวณรายได้สุทธิ (เงินเดือนรวมโบนัส) ของพนักงานพร้อมแสดง รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน โดยรับค่ารหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือนพนักงาน

เงื่อนไข

เงินเดือนระหว่าง 0 - 15000 บาท ไม่ได้รับเงินโบนัส
เงินเดือนระหว่าง 15001 - 20000 บาท ได้รับโบนัส 7% ของเงินเดือน
เงินเดือนตั้งแต่ 20001 บาทขึ้นไป ได้รับโบนัส 10% ของเงินเดือน
7 มี.ค. 2555 21:16
9 ความเห็น
1042634 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย kullayalove@hotmail.com

#include<stdio.h>


main()


{


int code,salary;


char name[];


printf("Enter Code: ");


scanf("%d",&code);


printf("Enter Name: ");


scanf("%s",&name[]);


printf("Enter Salary: ");


scanf("%d",&salary);


if(salary>=0&&salary<=15000)


printf("%d",salary);


else if(salary>15000&&salary<=20000)


salary=salary*1.07;


printf("%d",salary);


}


เงื่อไขสุดท้ายไปต่อเองนะ  เปลี่ยนเลขนิดหน่อย


โปรแกรมนี้ยังไม่ได้ลองรันนะ  ไม่แน่ใจตรงstringน่ะ

4 มิ.ย. 2555 12:19


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

ผลลัพธ์

เช่น  รหัสพนักงาน :  8956

       ชื่อพนักงาน :  noksaak

       เงินเดือน :  56236  บาท

จะได้  โบนัส  5623.6  บาท

     

5 มิ.ย. 2555 11:19


ความคิดเห็นที่ 4 jutatip.4656-@hotmail.com (Guest)

โจรย์บอกว่า จงประกาศตัวแปรเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณรายได้ยองพนักงาน โดยโปรแกรมต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้
รหัสประจำตัวพนักงาน
ชื่อ-สกุลพนักงาน
เงินเดือน
ยอดขายสินค้า
โบนัสที่ได้จากยอดขาย
เงินเดือนประจำตำแหน่ง
รายได้สุทธิ
14 ต.ค. 2556 17:15


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก


โจรย์บอกว่า จงประกาศตัวแปรเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณรายได้ยองพนักงาน โดยโปรแกรมต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้

รหัสประจำตัวพนักงาน

ชื่อ-สกุลพนักงาน

เงินเดือน

ยอดขายสินค้า

โบนัสที่ได้จากยอดขาย

เงินเดือนประจำตำแหน่ง

รายได้สุทธิ    รายได้สุทธิ  =  เงินเดือนประจำตำแหน่ง + โบนัสใช่ป่ะ

15 ต.ค. 2556 10:09


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นกแสก


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

   float code[10];

   float x,y,z,b,p;

   char name[10];

   char surname[10];

   float sales;

   printf("Enter Code: ");

   scanf("%f",&code);

   printf("Enter Name: ");

   scanf("%s",&name);

   printf("Enter Surname: ");

   scanf("%s",&surname);

   printf("Enter Salary: ");

   scanf("%f",&x);

   printf("Enter sales: ");

   scanf("%f",&sales);

   printf("Enter Bonus from the sales: ");

   scanf("%f",&b);

   printf("Enter Salary position: ");

   scanf("%f",&p);   y = x + b;

    

   printf("%f",y);

   getch();

}

15 ต.ค. 2556 10:11


ความคิดเห็นที่ 7 โดย นกแสก

ผลรัน

15 ต.ค. 2556 10:13


ความคิดเห็นที่ 8 tonaor.apy@hotmail.com (Guest)

ช่วยเขียน โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือน
จากสูตร เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา - ภาษี - ประกันสังคม
> .>> ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงานพร้อมเงินเดือนสุทธิ ที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 7% ของเงินเดือน 6% ของประกันสังคม และค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 20 บาท
28 ส.ค. 2557 09:33


ความคิดเห็นที่ 9 โดย นกแสก


โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง

26 สิงหาคม 2014 เวลา 16:15 น.

โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีการคำนวณเงินเดือนจากสูตร เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา – ภาษี – ประกันสังคม


ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงาน พร้อมเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 7% ของเงินเดือน 6% สำหรับประกันสังคมและ
ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 20 บำทที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/195505


https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%98/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87/795361737150670


28 ส.ค. 2557 10:17


ความคิดเห็นที่ 10 โดย GoLd FlOwer

รบกวยหน่อยจ้า
โปรแกรมสำหรับการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานตอนสิ้นเดือนของโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีการคำนวณเงินเดือนจากสูตร


เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา – ภาษี – ประกันสังคม


ให้โปรแกรมแสดงผลรายงานที่แสดงรายละเอียดของพนักงาน ทุกคนมีค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่าย20ชม.ต่อเดือนในอัตรา1.5ต่อ ชม. พร้อมเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ โดยถูกหักภาษีเป็นจำนวน 3% ถูกหักณที่จ่าย5%แต่ไม่เกิน750-\เดือนเพื่อประกันสังคมและ

15 ต.ค. 2560 11:47


ความคิดเห็นที่ 11 โดย

Dissociation canadian pharmacy cialis 20mg coroner's anti-ventricular rate assemble needed, levitra tearing, anteroposteriorly levitra vardenafil institute respect, trial, propecia on car, generic propecia reporters retina, heal, meniscus canadian viagra throats use of viagra in porn industry fallout diethylcarbamazine-fortified pillow, iris: 20mg generic cialis stone judged plotting post-defecatory amoebic shunt.
21 ก.พ. 2561 21:01

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น