เคมีวิเคราะห์ ของศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ และปฎิบัติการเคมีทั่วไป สภาำพ 100%

1.เคมีวิเคราะห์ ของศุภชัย ใช้เทียมวงศ์
สภาพ 100% +ห่อปกพลาสติก 
ราคาปก 275 ขาย 200 บาท ส่งฟรี/นัดรับรถไฟฟ้าสารบัญ
1. เรื่องของเคมีวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์
3. การละลายของตะกอน
4. การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
5. การไทเทรตแบบตกตะกอน
6. การไทเทรตกรดโมโนโปรติก
7. กา
รไทเทรตกรดโพลีโปรติก
8. การไทเทรตในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
9. การไทเทรตเกี่ยวกับสารเชิงซ้อน
10. เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น
11. การไทเทรดเกี่ยวกับปฎิกริยารีดอกซ์
12. การวิเคราะห์โดยการวัดศักย์ไฟฟ้่า
-----------------------------------------------------

2. ปฎิบัติการเคมีทั่วไป
ผศ. มนนภา เทพสุด 
ม. ศรีปทุม
สภาพ 100% +ห่อปกพลาสติก

ราคาปก 220 ขาย 150 บาท
บทนำ: ความรู้พื้นฐานในงานปฎิบัติการทางเคมี
การทดลองที่ 1: การแยกสารผสม
การทดลองที่ 2: ปฎิกิริยาเคมี

การทดลองที่ 3: เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบและสูตรอย่างง่าย
การทดลองที่ 4: การไทเทรตกรดและเบส
การทดลองที่ 5: การหาค่าคงที่ของแก๊สและปริมาตรของแก๊ส 1 โมลที่สภาวะ STP
การทดลองที่ 6: ความร้อนของสารละลายและความร้อนของปฎิกิริยา


31 ม.ค. 2554 13:16
0 ความเห็น
7103 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Siraphon Manisen

ขอโทษนะค่ะ ทั้งสองอย่างนี้ ยังมีอยู่ไหมค่ะ

13 มิ.ย. 2561 13:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น