เชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียน บีช พัทยา หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรหลักคือ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร อ่านรายละเอียดที่ http://www.labschools.net/cms/  

18 ก.พ. 2552 07:22
5 ความเห็น
15617 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย แขชนะ


ด่วน ! ขอให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งรายชื่อครู ศูนย์ละ 1 คนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียน บีช พัทยา หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเดินทางจากโรงเรียนต้นสังกัด

(
รายชื่อศูนย์/กำหนดการ/วิทยากร/แผนที่)


ส่งรายชื่อที่ kudoaw@gmail.com
19 ก.พ. 2552 11:34


ความคิดเห็นที่ 2 โดย แขชนะ

กำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์


ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน


วันที่ 26  เมษายน 2552 – 1 พฤษภาคม 2552


----------------------------------------------------------------------------------------------


26 เมษายน 2552


14:30 – 15:00              รายงานตัว


15.00 – 16.30               พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ  โดยรองเลขาธิการ กพฐ.


16.30 – 17.30              แบ่งกลุ่มจัดการความรู้การสอนวิทยาศาสตร์  จากวีดิทัศน์  “เกียรติคุณครูไทย”


19.00 – 21.00              กลุ่มนำเสนอผลจัดการความรู้การสอนวิทยาศาสตร์  จากวีดิทัศน์  “เกียรติคุณครูไทย”

27 เมษายน 2552
-การบรรยายประกอบการสาธิตเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- การสร้างสื่อการสอนเชิงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

28 เมษายน 2550
- การบรรยายประกอบการสาธิตเรื่อง  ปรัชญาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อรู้ (Scientific and Technological Literacy for All – STL)
- กรณีศึกษาชุดการเรียนการสอนแบบSTL จากประเทศต่างๆ
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างชุดการเรียนการสอนแบบ STL

29 เมษายน 2552
- การบรรยายประกอบการสาธิตเรื่องปรัชญาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
- ปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

30 เมษายน 2552
- การบรรยายประกอบการสาธิตเรื่องเทคนิคการจัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
- ปฏิบัติการ ตัวอย่างการแสดงทางวิทยาศาสตร์
- ปฏิบัติการ เทคนิคการจัดนิทรรศการและมุมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- ปฏิบัติการ เทคนิคการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

1  พฤษภาคม 2552
- การบรรยายอภิปราย “แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์”
- สรุปแนวทางการขยายผลการปฏิบัติการและประเมินผล
- การจัดการความรู้ด้วยเรื่องเล่าเร้าพลัง
- แบ่งกลุ่มจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หัวข้อ “ความภูมิใจจากการพัฒนา / ใช้ กิจกรรมการสอนการสอนวิทย์
- การวิเคราะห์ความรู้สู่การพัฒนาต่อยอด
- สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์

19 ก.พ. 2552 11:48


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ครูไผ่

เชิญสนทนาพูดคุยเป็นหนังตัวอย่างก่อนถึงวันอบรมจริงค่ะ

21 ก.พ. 2552 09:03

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น