บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

คณิตศาสตร์ของสูตรรัก – Mathemarriage

คณิตศาสตร์ของสูตรรัก – Mathemarriage

แต่งงานนะไม่ใช่ซื้อเสื้อมีสถานการณ์มากมายในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องไตร่ตรองใคร่ครวญให้ดี ก่อนจะเลือก เรื่องของความรักและการแต่งงานก็เป็นหนึ่งในนั้น เราคงไม่ปฏิเสธว่าการแต่งงานเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งจะต้องคิดให้ดีๆ

บทความสังคม-กฎหมาย

3034 views March 02, 2007

อ่านทั้งหมด

ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน

ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน

คำว่าธรรมะมีความหมายกว้างถึงอย่างนี้ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาที่นี่ของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้คนสนใจในธรรม เมื่อมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรม

บทความสังคม-กฎหมาย

1963 views March 01, 2007

อ่านทั้งหมด

การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม

การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม

การรอดในโลกนี้มีอย่างไรบ้างท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาจะได้กล่าวเรื่องโดยหัวข้อว่าการทำงาน คือการปฏิบัติธรรม ทำไมต้องพูดเรื่องนี้ ก็ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายส่วนมากยังไม่เข้าใจ

บทความสังคม-กฎหมาย

5038 views March 01, 2007

อ่านทั้งหมด

WiMAX คลื่นลูกใหม่ของโลกการสื่อสารไร้สายแห่งอนาคต

WiMAX คลื่นลูกใหม่ของโลกการสื่อสารไร้สายแห่งอนาคต

WiMAX คืออะไรกันแน่หรือ ? [font color=blue][b]ไวแม็กซ์ (WiMAX : Worldwide Interoperabillty for Microware Access)[/b] [/font] [font color=white]....... [/font][b]ไวแม็กซ์ (WiMAX)[/b] เป็นเทคโนโลยีบนบรอดแบนด์แบบไร้สาย

บทความสังคม-กฎหมาย

7627 views February 28, 2007

อ่านทั้งหมด

เพชรในจักรวาล

เพชรในจักรวาล

เพชรในดาวตก ในฉบับที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเพชร และความสวยงามของมันไปบ้างเล็กน้อย ผู้เขียนก็ได้รับคำบอกกล่าวมาว่า คำอธิบายเรื่อง การเดินทางของแสงในเพชรนั้น ค่อนข้างกำกวง เนื่องจาก แสงมีคุณสมบัติ เป็นทั้ง คลื่น

บทความสังคม-กฎหมาย

1557 views February 26, 2007

อ่านทั้งหมด

การสื่อสารด้วยระบบ VoIP

การสื่อสารด้วยระบบ VoIP

วิวัฒนาการการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตรังสิมา เกียรติยุทธชาติ สมิทธิชัย ไชยวงศ์ ในปัจจุปันการใช้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น และใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสาร

บทความสังคม-กฎหมาย

12916 views February 26, 2007

อ่านทั้งหมด

สวรรค์ในทุกอิริยาบถ

สวรรค์ในทุกอิริยาบถ

สติที่นึกถึงธรรมะเพื่อนสหธรรมมิกและสาธุชนทั้งหลาย การบรรยายไม่อาจทำไปในรูปของเทศนา แต่จะทำไปในรูปของปราศรัย ตามที่จะทำได้ ดังที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่า ผู้บรรยายอยู่ในฐานะที่มีโรคภัยเบียดเบียน แต่ถ้าจะไม่พูดบรรยายกันเลย

บทความสังคม-กฎหมาย

1331 views February 23, 2007

อ่านทั้งหมด

ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต(2)

ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต(2)

ธาตุทั้งหกท่านสาธุชนที่มีความสนใจในการพัฒนาชีวิตทั้งหลาย การบรรยายในครั้งนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต สิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี้ มีส่วนประกอบและรูปโครงว่าจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ก็เหมือนชีวิตอื่นๆด้วยเหมือนกัน

บทความสังคม-กฎหมาย

1639 views February 23, 2007

อ่านทั้งหมด

สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ

สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ

การตั้งมั่น สม่ำเสมอ เนื่องจากมีเวลามาก ก็จะพูดให้ละเอียดหน่อย โดยเฉพาะเรื่องที่จะพูดในวันนี้ คือเรื่อง สมาธิเฉยๆ ส่วนเรื่อง สมาธิภาวนา และ อานาปานสติ จะพูดในวันหลังเพราะเรื่องมันมาก เมื่อครูจะสอนสมาธิก็ควรรู้เรื่องสมาธิให้มันครบถ้วน

บทความสังคม-กฎหมาย

2352 views February 22, 2007

อ่านทั้งหมด

สติและการฝึกสติ

สติและการฝึกสติ

สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ทีนี้จะพูดถึงธรรมะ ตามที่ได้รับการขอร้องให้พูดเรื่อง สติ ที่จริงคำว่าสติคำเดียวมันพอ ถ้าเรารู้ ดับทุกข์ได้จริง แต่ว่าเรามีสติกันแต่ปาก มีสติตามธรรมเนียม ตามพิธีรีตอง ไม่รู้จักตัวสติ

บทความสังคม-กฎหมาย

3256 views February 21, 2007

อ่านทั้งหมด

-->