หัวข้อ Art Talk ภายในงานเปิดนิทรรศการแสดงศิล์ปสัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” จากโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยสู่นครลำปาง ภายใต้การดำเนินของมูลนิธิเอสซีจี เมื่อโลกเปลี่ยนไป ศิลปะย่อมมีการเปลี่ยนแปลง หนึ่งกิจกรรมภายในงานที่อาจทำให้หลาย ๆ คน ได้คิดและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปของคำว่าศิลปะ ผ่านมุมมอง 6 ศิลปินต้นแบบ 6 แนวศิลปะ

อาจารย์ประยอม ยอดดี ศิลปินล้านนาท้องถิ่น ผู้มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด จังหวัดลําปาง 

ได้ให้มุมมองศิลปะออนไลน์ในปัจจุบันว่า “อย่าลืมว่างานบางชิ้น ต้องอาศัยซึ่งจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ ต้องออกมาจากจิตวิญญาณของศิลปิน การศึกษาที่ง่ายไป มองเห็นศิลปะแนวใหม่มากเกินไป เข้าศึกษาในรูปแบออนไลน์ มันมีความง่ายเกินไปมองเห็นตัวอย่างมากไป ทำให้เขาไม่รู้จักวิถีแห่งศิลปินของแต่ละท่าน ยกตัวอย่างผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย (โฆษิตพิพัฒน์) หลายคนคงได้เห็นผลงานของอาจารย์ท่านตามโลกออนไลน์เต็มไปหมด แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ไปสัมผัสอาจารย์ด้วยตัวเอง ไปสัมผัสจิตวิญญาณของท่านว่า ท่านเป็นคนนิสัยยังไง ชอบกินอะไร มองโลกแบบไหน การดูผลงานผ่านโลกออนไลน์ มันจะมีผลเสียตรงนี้แหละครับ ตรงจิตวิญญาณของการทำงานมันจะหายไป ” แต่ก็ให้ข้อสรุปสั้น ๆ ไว้ว่า “แต่โดยรวมแล้ว ผมยังมองว่าการศึกษาศิลปะออนไลน์ น่าจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทำลาย”

ดาว วาสิกสิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มีมุมมองที่ว่า หน้าจอที่คนเสพผ่านโลกออนไลน์คือกำแพงกั้นระหว่าง “ผู้ชม” กับ “งานศิลปะต้นฉบับจริง” เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่สามารถไปสัมผัสของจริงได้” โดยส่วนตัวของศิลปินผู้นี้มักใช้วิธีค้นคว่าหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะแบบเดิม ๆ เช่นการอ่านหนังสือ เพราะกว่าจะได้มาเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ต้องผ่านกระบวนการในการค้นคว้าหาข้อมูลมาอย่างละเอียดและใช้เวลา ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์

กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

เสนอมุมมองศิลปะอีกหนึ่งแขนงคือด้านวรรณกรรม ที่มีแนวทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่ว่า ทั้งความนิยมและรูปแบบของวรรณกรรมถูกบิดพลิ้วไป ไม่ใช่วรรณกรรมที่แท้จริง เช่น หนังสือที่มีเรื่องราวเป็นภาพมากกว่าตัวหนังสือ ความนิยมในเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่น วรรณกรรมแนววาย หรือชายรักชาย ที่ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมประเภทออนไลน์ ทำให้ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งระบบเริ่มพบปัญหาการปิดตัวกันไปทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้เขียน โรงพิมพ์ จนกระทั่งร้านหนังสือ การขายผลงานออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ของตลาดซื้อขายหนังสือ เพราะเดี๋ยวนี้ คนซื้อหนังสือผ่านเว็บออนไลน์กันหมดแล้ว”

รศ.ทินกร กาษรสุวรร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ให้ความคิดเห็นในแง่ของการตลาด โดยกล่าวถึงข้อดีในยุคของศิลปะออนไลน์ที่ผลงานสามารถเผยพี่และการะจายได้รวดเร็วกว่าสมัยก่อน ทั้งผ่านแกลอรี่หรือหนังสือ ซึ่งเป็นช่องทานที่สามารถช่วยศิลปินให้สามารถมีรายได้จากงานที่ทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกัน คือการนำผลงานจากในอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นของตนเอง

วิทยา พลวิฑูรย์ ศิลปินล้านนารุ่นใหม่เมืองลำปาง

ให้มุมมองไม่ต่างจากท่านอื่น ๆ ที่ว่า ศิลปะบนโลกออนไลน์ เหมือนเหรียญ 2 ด้าน ที่มีทั้งด้านทำลายและพัฒนา ถ้าเรามองในแง่บวกงานออนไลน์กับศิลปะ ก็จะสามารถที่จะพัฒนาได้ แต่ถ้าเรามองในแง่ลบก็จะมองว่ามันผิดมันเสีย สิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันคือการนำงานต้นฉบับมาทำบนโลกออนไลน์แล้วก็แชร์กันบนโลกออนไลน์ : ในมุมมองผมมองว่าจะพัฒนาหรือทำลายมันคาบเกี่ยวกัน ในมุมมองของศิลปินก็จะคิดว่าเป็นการพัฒนาหรือการนำเสนอใหม่ แต่ในมุมมองถ้าตัวเจ้าของเค้ายังอยู่ก็อาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ สิ่งที่สำคัญของมันคือชุดความคิด ศิลปะที่เหมือนกัน อาจมีความแตกต่างกันทางด้านความคิดก็ได้

อุ๋ย-นนทรีย์ ผู้กำกับชื่อดัง

กล่าวถึงศิลปะเกี่ยวกับการทำหนังคือ ลายเซ็นเป็นของตนเอง หมายถึง ถ้าเราดูหนังเรื่องนี้ เราสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้กำกับนั่นเอง ในสไตล์ของผู้กำกับชื่อดัง เวลาหนัง 1 เรื่อง ในขั้นตอนการเขียนสคริปต์ทุกอย่างจะถ่ายทอดมาจากจินตนาการที่ผ่านการจินตนาการจากหนังสือ ไม่ใช่ภาพที่เอามาจากอินเทอร์เน็ต ไม่ได้มาจากซีนหนังเรื่องไหน ผู้กำกับยังให้ข้อคิดสำคัญถึงคนทำหนังว่า “อย่าเอาแต่ก๊อบปี้จนหาลายเซ็นของตัวเองไม่เจอ” ข้อดีของการใช้โลกออนไลน์คือ สามารถหาภาพยนตร์มาดูได้กว้างขวางขึ้น แต่ปัญหาก็คือการนำเอาภาพหรือซีนเหล่านั้นมาตัดต่อเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งนั่นหมายถึง ศิลปะทางด้านภาพยนตร์ก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหน 

ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองที่ถ่ายทอดภายในงาน นิทรรศการแสดงศิล์ปสัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเอสซีจี 

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพสู่มหานครลำปาง เปิดเวทีแสดงศิลป์สัญจร ยุวศิลปินไทย 2017 พร้อมนำทีมจิตอาสามอบอาคารเรียนแห่งใหม่

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพสู่มหานครลำปาง เปิดเวทีแสดงศิลป์สัญจร ยุวศิลปินไทย 2017 พร้อมนำทีมจิตอาสามอบอาคารเรียนแห่งใหม่

  เปิดเวทีแสดงศิลป์ ยุวศิลปินไทย จากมหานคร สู่นครลำปาง ในนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพมอบอาคารเรียนหลังที่38 ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จ.ลำปาง