ไอวีลีก (Ivy League) เป็นชื่อของกลุ่มการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ 8 แห่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ การใช้คำอ้างถึงคำว่า ivy ที่หมายถึงต้นไม้นั้น คาดว่ามาจากการปลูกต้น ivy รอบๆแคมปัสของมหาวิทยาลัยในช่วงศตวรรษ 1980 โดยต้นนี้เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของ Bacchus เทพเจ้าของไวน์และความสำราญ ซึ่งหมายถึงมิตรภาพและชีวิตอันเป็นอมตะ นอกจากนี้ ก็ยังมีการคาดว่า การใช้คำว่า ‘Ivy League หรือ Ivy College’ เกิดจากเรื่องเล่าลือกันมาว่า เมื่อครั้งที่มีการเริ่มคำนี้ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยทั้งหลายทันทีและยังทำให้ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก ถูกเรียกขานกันว่า the ‘Ancient Eight’ หรือ the ‘Ivies’.

มหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันเป็นไอวีลีกนี้ยังมีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันคือ มีความเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง มีผู้เลือกเข้าเรียนมากที่สุดในสหรัฐฯ และในโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของการจัดอันดับทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก

การสมัครเข้าเรียนในสถาบันในกลุ่ม Ivy League คะแนนอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือ คะแนนผลสอบ SAT1 (Scholastic Aptitude Test1) ซึ่งจะมี 3 พาร์ทด้วยกันคือ การอ่านคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ และการเขียน โดยคะแนนเต็มแต่ละพาร์ทคือ 800 คะแนน ส่วนคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.5-8.0, TOEFLiBT ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน และที่สำคัญก็ต้อง รวยมากด้วยเช่นกัน เนื่องจากค่าเทอมของสถาบันแต่ละแห่งจัดว่าสูงมาก

มหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีกมี 8 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1636 ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ค่าเล่าเรียนต่อปีรวมค่าหอพัก แล้วอยู่ปีละประมาณ $48,868

กลุ่มผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือ คณะนักบวชที่เรียกตนเองว่า "เพียวริตัน" ซึ่งอพยพมาจากประเทศอังกฤษโดยได้มีตั้งวิทยาลัยขึ้นมา มีจุดประสงค์ที่จะสร้างนักบวชเพื่อให้สามารถเผยแพร่ศาสนาตามแนวทางของลัทธิของตนได้ โดยเริ่มต้นในชื่อว่า "เดอะ นิว คอลเลจ"(The New College) ในปี ค.ศ. 1636 และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ วิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) เมื่อ 13 มีนาคม ค.ศ. 1639 ซึ่งตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์น ฮาร์วาร์ด นักบวชเพียวริแตนท่านหนึ่ง ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเอมมานูเอล (Emmanuel College) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผู้ได้ทำพินัยกรรมบริจาคหนังสือจำนวนประมาณ 400 เล่มและเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่มากนักแก่ทางวิทยาลัย และในปี ค.ศ. 1780 วิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในชั้นแรกนั้นวิทยาลัยมีครูเพียงคนเดียว และมีนักเรียนชุดแรก 12 คน โดยเป็นลักษณะโรงเรียนกินนอนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเริ่มเข้าสู่ยุคของความเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ภายใต้การบริหารของ อธิการบดี ชาร์ล วิลเลียม อีเลียต (Charles William Eliot) ในระหว่างปี ค.ศ. 1869-1909 โดยอธิการบดีอีเลียต ได้เริ่มนำระบบวิชาเลือก การใช้ระบบหน่วยกิต การสอบคัดเลือก เข้ามาใช้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1701 ตั้งอยู่ในเมืองนิวฮาเวน รัฐคอนเนตทิคัต และเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 38,300 ดอลลาร์ต่อปี Yale ประกอบด้วยวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยSchool of Arts and Sciences และคณะต่างๆ อีก 13 คณะ รวมไปถึงคณะที่มีชื่อเสียงติดอันดับของประเทศ อาทิLaw School, School of Management, School of Medicine , School ofArt และSchool of Nursing นอกจากนี้The School of Drama, School of Forestry and Environmental Studies และDivinity School ก็นับเป็นคณะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้ง "Yale Record" ของ Yale University ยังเป็นนิตยสารประเภทอารมณ์ขัน (humor magazine) ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศ ระหว่างเข้ารับการศึกษานักศึกษาจะถูกจัดให้เข้าพักในที่พักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ตามคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 12 แห่ง ซึ่งแต่ละคณะและวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีเป็นผู้ดูแลและร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษาที่ห้องรับประทานอาหารในมื้อเย็น

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania)

ก่อตั้งในปีค.ศ. 1740 โดยทั่วไปเรียกว่า เพน Penn หรือ ยูเพน (UPenn) ) ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนีย ที่นี่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในอเมริกาที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ สาขาที่มีชื่อเสียงได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ ชีววิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล นาโนเทคโนโลยี วิศวเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน (Princeton University)

ตั้งอยู่ที่เมืองพรินซ์ตันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1746โดยเมื่อก่อตั้งใช้ชื่อว่า วิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน" ในปี ค.ศ. 1896หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตัน

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตันจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University)

ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กซิตี รัฐนิวยอร์กในส่วนของชุมชนมอร์นิงไซด์บริเวณส่วนเหนือของเกาะแมนแฮตตันก่อตั้งก่อนการประกาศอิสรภาพของประเทศในปี ค.ศ. 1754 ในชื่อของ วิทยาลัยคิงส์ (King's College) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งอังกฤษ ภายหลังสหรัฐอเมริกาปฏิวัติ โคลัมเบียได้รับการสนับสนุนในฐานะเอกลักษณ์ทางปรัชญาของรัฐตั้งแต่ปี 2327 – 2330 สาขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ศิลปะ นิติศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ ศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University)

ตั้งอยู่ที่เมืองโพรวิเดนซ์รัฐโรดไอแลนด์ก่อตั้งเมื่อค.ศ.1764ในชื่อ "วิทยาลัยโรดไอแลนด์" นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำดับที่ 3 ของนิวอิงแลนด์, ลำดับที่ 7 ของสหรัฐฯ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่รับนักศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในกลุ่มไอวีลีกที่สอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College)

ตั้งอยู่ที่เมืองแฮนโอเวอร์ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งก่อนช่วงการปฏิวัติอเมริกาก่อตั้งในปี ค.ศ. 1769 โดยเงินทุนก่อตั้งมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งมาจากชาวอินเดียนแดงเผ่าโมฮีแกน

มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธมีชื่อเสียงในด้าน การปกครอง ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University)

ตั้งอยู่ที่เมืองอิทาคาในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อตั้งในปี ค.ศ. 1865 โดยเอซรา คอร์เนลและแอนดรูว์ ดิกสัน ไวต์ มหาวิทยาลัยนี้เน้นการสอนหลักสูตร Internation programs เช่น สาขา แอฟริกันศึกษา สาขาฝรั่งเศสศึกษา สาขาเยอรมันศึกษา สาขายิวศึกษา สาขาละตินศึกษา สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นต้น สาขาอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงได้แก่ การออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org

ภาพประกอบจาก : en.wikipedia.org