ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2ระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ?

การระบายคำตอบบนกระดาษคำตอบของข้อสอในแต่ละวิชาคงเป็นอะไรที่เรารู้จักกันดี และทุกครั้งอาจารย์ก็จะบอกให้เราเตรียมดินสอเบอร์ 2 มาเพื่อระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ เคยสงสัยกันบ้างมั๊ย ว่าทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2?

แนวคิดนี้เกิดขึ้นในปี 1931 โดยครูฟิสิกส์โรงเรียนมัธยมชื่อ Reynold Johnson ขณะที่เขากำลังทำการตรวจข้อสอบ เขาเกิดสงสัยว่าน่าจะมีวิธีการอื่นที่เขาจะตรวจข้อสอบได้ที่ไม่ต้องตรวจทุกข้อเองด้วยมือ

เขารู้ว่า แกรไฟต์เป็นวัสดุที่ในดินสอที่ใช้ในการเขียน ซึ่งคุณสมบัติหนึ่งของแกรไฟต์ที่มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเป็นแนวระนาบ โดยอิเล็กตรอนวงนอกสุดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระภายในวัสดุ จึงทำให้มันสามารถนำไฟฟ้าได้

จอห์นสันจึงได้คิดค้นเครื่องตรวจข้อสอบจากกระดาษคำตอบที่มีการระบายด้วยดินสอขึ้น และขายไอเดียให้กับ IBM ได้ผลิตเครื่องตรวจกระดาษคำตอบเป็นเครื่องแรก  แต่ในตอนนั้นดินสอเบอร์ 2 ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาจนกระทั่งรุ่นของเครื่องที่ถูกนำมาใช้ในปี 1960 -1970 ซึ่งเป็นเครื่องที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่เรียกว่า phototubes ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดแสงได้ในบางจุดที่ต้องการบันทึกคำตอบ จึงต้องใช้แกรไฟต์ที่เฉพาะมากขึ้น

เนื่องจากการทำงานของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบในปัจจุบันนั้น จะใช้หลักการการวัดการสะท้อนของแสง ซึ่งคือจุดไหนมีการระบายคำตอบไว้จะมีการดูดกลืนแสงไว้ และส่วนไหนที่ไม่มีการระบายคำตอบ แสงก็จะสะท้อนกลับหมด โดยปริมาณของแสงที่สะท้อนกลับจะบอกถึงความเข้มที่ระบายซึ่งที่ต้องใช้ดินสอเบอร์ 2ก็เพราะว่าดินสอเบอร์ 2 มีปริมาณคาร์บอนมากพอที่จะดูดกลืนแสงได้ และก็เบาพอที่จะสามารถลบให้สะอาดได้นั่นเอง

เกร็ดความรู้

ดินสอที่ใช้โดยทั่วไปนั้น ไส้ดินสอทำด้วยแกรไฟต์ (Graphite) ผสมกับ Clay ซึ่งเป็นดินชนิดหนึ่ง ซึ่งจะใช้เพื่อช่วยในเรื่องของความแข็งหรืออ่อนของไส้ดินสอ  ซึ่งสามารถระบุความเข้มของดินสอเอาไว้ด้วยตามระบบยุโรป โดยใช้อักษร 

"H" (hardness) หมายถึง ความแข็งของไส้ดินสอ
"B" (blackness) หมายถึง ความเข้ม
"F" (fine point) หมายถึง เนื้อละเอียด

ดินสอสำหรับศิลปะจะมีความเข้มหลายขนาดให้เลือกใช้ ซึ่งมีตั้งแต่ดินสอที่แข็งและสีอ่อน ไปจนถึงสีเข้มมาก โดยมักเรียงตามลำดับต่อไปนี้

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีระบบอเมริกันที่ใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเทียบประมาณกับระบบยุโรปได้ดังนี้

                                                               

ดินสอที่เขียนกันโดยทั่วไป มีความเข้มระดับ HB แต่ดินสอสำหรับระบายกระดาษคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษคำตอบในการทำข้อสอบต้องใช้ความเข้มระดับ 2B ขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล

th.wikipedia.org/wiki/ดินสอ