ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


​มธ. ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

​มธ. ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนร่วมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนและความยั่งยืนกิจกรรมจัดแสดงด้านวิชาการและตลาดวิชา ภายในงานจะได้พบกับ

579 views

อ่านทั้งหมด


​มธ. ชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พ่อหลวง

​มธ. ชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พ่อหลวง

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานประกอบด้วย

543 views

อ่านทั้งหมด


​สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

​สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม "ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

622 views

อ่านทั้งหมด


​สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค  โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016)

​สคบ.ประกาศผลรางวัลหนังสั้นคุ้มครองผู้บริโภค โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016)

สคบ. เล็งพลังคนรุ่นใหม่วัยมัธยม เป็นแรงขับเคลื่อนรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคผ่านงานประกวดภาพยนตร์สั้น โดยคัดนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรมและส่งผลงาน

595 views

อ่านทั้งหมด


วิศวกรรมเคมี-สิ่งแวดล้อม มจธ. เปิดบ้านต้อนรับเด็กค่ายปิโตรแคมป์

วิศวกรรมเคมี-สิ่งแวดล้อม มจธ. เปิดบ้านต้อนรับเด็กค่ายปิโตรแคมป์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโอกาสให้น้องๆ ชาวค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนถึงในห้องปฏิบัติการ

582 views

อ่านทั้งหมด


​CMMU เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท

​CMMU เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2559 – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

473 views

อ่านทั้งหมด


สสวท. ให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2559

สสวท. ให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2559

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (research fund) ประจำปี 2559 จำนวน 30 ทุน

456 views

อ่านทั้งหมด


​ธรรมศาสตร์ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตธรรมศาสตร์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

​ธรรมศาสตร์ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8,063 คน ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

486 views

อ่านทั้งหมด


​มธ. เผยรายชื่อบัณฑิตทุนภูมิพล 98 ราย ปี 59 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

​มธ. เผยรายชื่อบัณฑิตทุนภูมิพล 98 ราย ปี 59 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2559– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยรายชื่อบัณฑิต “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้แก่นักศึกษา

555 views

อ่านทั้งหมด


สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม   เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "บทเรียนในความมืด Dialogue in the dark" เข้าถึง Insight เรียนรู้ศักยภาพอันอัศจรรย์

อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตาและ

548 views

อ่านทั้งหมด