ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

หลักการและเหตุผล ตำราและเอกสารทางวิชาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ดังนั้นการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเป็นงานหลักของผู้สอนที่จะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ

2696 views

อ่านทั้งหมดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทัพโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนเสนอในงาน SET in the City 2008

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทัพโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนเสนอในงาน SET in the City 2008 กรุงเทพฯ 20 พฤศจิกายน 2551 - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล. กรุงศรีอยุธยา และ บลจ. อยุธยา จัดเตรียมสิทธิประโยชน์พิเศษและโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนหลากหลายครบวงจร

1933 views

อ่านทั้งหมดชมรมการละคอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PRESS RELEASE สำหรับสื่อมวลชน ชมรมการละคอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงจาก “สิงห์ดำการละคอน” ประจำปี 2551 ในรูปแบบ Political Romantic Comedy เรื่อง “ขาย”

1529 views

อ่านทั้งหมด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ“สร้างบ้าน สร้างบุญ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา”โดยมีวัตถุประสงค์มอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ - 18 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1036 views

อ่านทั้งหมด


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”หลักการและเหตุผล ตำราและเอกสารทางวิชาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ดังนั้นการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัย

2196 views

อ่านทั้งหมด


เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรEducation UK Exhibition 2009 เหล่าผู้แทนจากสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้ากว่า 70 แห่งจะมาพบและให้คำแนะนำรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนและเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

1017 views

อ่านทั้งหมดภาพข่าว ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบ

1353 views

อ่านทั้งหมด


ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบ

659 views

อ่านทั้งหมด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี 2552" สำหรับลูกค้า SME

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี 2552" สำหรับลูกค้า SME นายภูมิชาย วัชรพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี

1000 views

อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมงานโครงการลูกโลกสีเขียว

กิจกรรมเชิญชวนร่วมงาน " หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว " นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมงาน "หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น บริษัท

1583 views

อ่านทั้งหมด