ก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายของการเปิดรับภาพวาดประกวดในโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11” ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ลองมาฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เคยผ่านเวทีการประกวดนี้มาอย่างต่อเนื่อง ว่าได้รับความประทับใจ แรงบันดาลใจ และได้พัฒนาทักษะฝีมือการวาดภาพจากการส่งผลงานเข้าประกวดกับอินทัชกันอย่างไรบ้าง เพื่อจุดประกายให้กับน้องๆ ที่สนใจจะส่งผลงาน

เริ่มต้นจาก น้องเทิดธันวา คะนะมะ นักศึกษาศิลปะซึ่งถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นของคุณพ่อ-ศิลปิน
ธีระวัฒน์ คะนะมะ ที่ส่งผลงานประกวดกับโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องหลายปีและได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย น้องเทิดธันวามองเห็นประโยชน์ของการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดกับโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชว่า นอกจากได้พัฒนาทักษะการวาดภาพแล้ว ยังได้โอกาสอ่านหนังสือและวรรณกรรมไทยต่างๆ ที่ไม่เคยอ่านอีกด้วย

“...การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้พัฒนาฝีมือด้วย อย่างโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชทำให้ผมได้อ่านหนังสือมากขึ้นจริงๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่นักศึกษาศิลปะควรจะทำ เพราะว่าการที่เราจะสร้างผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งมันต้องผ่านการคิด กระบวนการอ่าน หาข้อมูลและตีความ ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนศิลปะมาก...”

ขณะที่พี่ชาย- เทิดธันวากล่าวไว้อย่างนี้ น้องชาย-ทิวทัศน์ คะนะมะ ซึ่งก็มีฝีมือการวาดภาพที่ได้รับการแนะนำมาจากคุณพ่อศิลปินตั้งแต่ยังเล็กๆ ก็แสดงความเห็นว่า

“...การที่ได้อ่านนิทานหรือวรรณกรรมต่างๆ ทำให้รู้ถึงประโยชน์ของเรื่องนั้นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม
ความกตัญญู ซึ่งในเนื้อหาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นสิ่งที่ดีมากครับ ผมอยากชวนพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ส่งผลงานเข้าประกวดกันมากๆ ครับ โดยเฉพาะหัวข้อในปีนี้ เราเป็นคนไทยรู้จักและผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด ผมอยากชวนให้ทุกคนแสดงความจงรักภักดีกันครับ”

เช่นเดียวกับสาวน้อย ปาลฉัตร ยอดมณี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9 และ 10 ที่บอกว่า

“...โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่เน้นการอ่าน แล้วนำเอาสิ่งที่อ่านมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ เป็นภาพวาด ทำให้หนูได้กลับมาอ่านหนังสือ หรือวรรณกรรมของไทยอีกครั้งหนึ่ง…”

สำหรับในปีนี้ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่น้องๆ จะได้แสดงฝีมือให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทั้ง 7 ท่าน ได้พิจารณาตัดสินผลงาน ประกอบด้วย
อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ราชบัณฑิตไทย
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536
คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557
อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

เยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 44 รางวัล จะได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวนกว่า 1,300,000 บาท โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ทางโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 11 ยังมอบรางวัลให้กับสถาบันการศึกษาของเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 44 รางวัล เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการเรียนการสอนด้านศิลปะ

เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ผู้ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย อุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า
70 ปี จึงขอเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเช่นกัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด กติกาการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และค้นหาตัวอย่างหนังสือที่รวบรวมพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพได้จากเว็บไซต์ www.intouchcompany.comหรือจะอ่านจากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจ www.facebook.com/intouchstation หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2118-6953 และ 06-4939-9667 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560