เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 - ฯพณฯ มร. เบน คิง เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (กลาง) ร่วมกับ นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) มอบรางวัลผู้ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่ง ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ThinkNew New - Zealand” แก่ นางสาวกัลยา แสงสกาว (ซ้าย) และนางสาวอริสรา โกจะกัง (ที่ 2 จากซ้าย) จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา และรางวัลชมเชยแก่ นางสาวกรรดิ์วดี เจติยานนท์ (ขวา) และนางสาวพิมพ์ทิพย์ โกริยวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์