อ.จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ. Yasumasa MORIหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และ อ.Aki TAKAHASHI ให้การต้อนรับ Mr. ShigekiKOBAYASHI ที่ปรึกษาเอกอัคราชทูต จากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคุณสมภพ ลัคนาชีวันต์ เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้บริหาร SPU และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ , ห้องปฎิบัติการสายการบิน SPU Airlines ,คณะดิจิทัลมีเดีย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกด้วย