กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2559 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อประชาชนในงานถวายความอาลัย" (Volunteers for Dad Center) เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนมุ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคลที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ปฐมพยาบาล ศูนย์รับบริจาคน้ำ-อาหาร ศูนย์มอเตอร์ไซด์รับ-ส่งฟรี ห้องน้ำสะอาดในอาคาร ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลา 09.00 ไปจนถึง 22.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 091-814-2076 และ 095-479-7034 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/volunteersfordad

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนมุ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคลที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ปฐมพยาบาล ศูนย์รับบริจาคน้ำ-อาหาร ศูนย์มอเตอร์ไซด์รับ-ส่งฟรี ห้องน้ำสะอาดในอาคาร ฯลฯ โดยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อประชาชนในงานถวายความอาลัย" (Volunteers for Dad Center) ขึ้น โดยมุ่งดำเนินงานภายใต้ภารกิจดังต่อไปนี้
1.บริหารจัดการงานอาสาสมัคร โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เป็นจิตอาสากับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนที่ต้องการอาสาสมัครช่วยงาน
2.บริการสื่อสารข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ
3.บริการจัดการอาหารและสิ่งของที่มาให้บริการประชาชน
4.บริหารจัดการความสะอาดเรียบร้อย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงทรัพยากร