เปิดรับสมัครทุนพวอ.ป.เอกรอบ2

          ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ป.เอก รอบ 2/59 อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเข้าร่วมพิจารณาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 59 – 10 มิถุนายน 59

          โครงการ พวอ. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2559 อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์http://rrimsd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 59 – 10 มิถุนายน 59

ขั้นตอนการยืนยันการสมัครในระบบออนไลน์
        1. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลคุณสมบัติได้ที่http://rriphd.trf.or.th โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลของท่าน (สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลได้จนกว่าจะยืนยันการสมัคร)
         2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัครแล้ว “สร้างเอกสารการสมัคร (ปุ่มสีฟ้า)” และไปที่ “ขั้นตอนต่อไป” เพื่อเข้าสู่การยืนยันการสมัครทุน
        3. กรอกข้อมูลในหน้าการยืนยันการสมัครให้ครบถ้วนโดยเฉพาะส่วนที่มี (*) แล้วคลิกปุ่มสีแดง “ยืนยันการสมัคร” ระบบจะสร้าง document code แสดงว่าท่านได้อยู่ในระบบการสมัครแล้ว
        4. พิมพ์เอกสารการสมัคร (CV file) ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบ สำเนาผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการหน้าแรก (ยกเว้นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI) และ สำเนาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หน้าแรก (หรือหน้าที่มีชื่อผู้ประดิษฐ์) ส่งไปรษณีย์มาที่ โครงการ พวอ. (ดูที่อยู่ในประกาศ)

หมายเหตุ: 
         
1. อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยสมัครแล้ว ต้อง “ยืนยันการสมัคร” ทุกรอบการสมัคร
         2. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มี document code และเมื่อได้รับเอกสารการสมัครที่ลงนามแล้วเท่านั้น

           สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนได้ตามประกาศด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226  อีเมล : trfrri@trf.or.th