Swansea University มอบทุนเต็มจำนวนค่าเล่าเรียน แถมค่าครองชีพรายปี เรียนต่อ UK

Swansea University มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Homogenisation and Upscaling Modelling Technology for Simulation of Oil & Gas Exploration & Production ในปีการศึกษา 2016

โดยทุนการศึกษานี้ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 3 ปีเต็ม ในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ควรจบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริญญาโท ทางด้าน วิศวกรรมธรณีวิทยา
– เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
– มีผลการเรียนดีเยี่ยม
– สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้
- IELTS 6.5
- มีประสบการณ์ทางด้าน Fortran and/or C++ programming.

ทุนการศึกษานี้เพื่อนๆ สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์ โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ c.f.li@swansea.ac.uk โดยจะมีกำหนดการในการปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นี้เท่านั้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษากันได้อย่างละเอียดที่นี่