Harvard University มอบทุนค่าเล่าเรียน พร้อมค่าครองชีพและค่าตอบแทน

Harvard University สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะครอบคลุมค่าใช้จายในการทำวิจัย รวมถึงมีค่าครองชีพให้ปีละ 62,000 เหรียญ แถมมีค่าเดินทาง ค่าอื่นๆ ให้อีกราวๆ 5,000 เหรียญต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีความสามารถพิเศษและเชี่ยวชาญทางด้านนี้
– ผู้สมัครหญิงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีผลการเรียนดี
– มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา
– เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
– สามารถทำงานที่ทางมหาวิทยาลัยร้องขอได้

สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้ที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่นี่
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2559