ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาเอกที่ Harvard University


Volkswagen Foundation มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ที่ Harvard University โดยจะเป็นทุนในส่วนของค่าที่พักอาศัยระหว่างเรียนต่อ โดยจะมีระยะเวลา 1 ปีเต็ม มูลค่าไม่เกิน 50,000 เหรียญ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หรือกำลังเรียนอยู่
– มีงานวิจัยตีพิมพ์
– มีความสามารถในเชิงการทำวิจัย
– จะได้ที่พักอาศัยในแถบ Cambridge/Boston
– เป็นนักวิจัยโดยอาชีพก็ได้
– รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ ด้วยก็ได้

สมัครได้ที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่นี่

ปิดรับสมัครภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2558