Griffith University ออสเตรเลีย มอบทุนการทำวิจัยในด้านการแพทย์

Griffith Health Group จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้านการแพทย์เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2559 มูลค่าประมาณ 10,000 เหรียญต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

– สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก
– ไม่เคยเรียนในระดับปริญญาเอกมาก่อน
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1
– เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้

สมัครได้ที่นี่ โดยจะปิดรับสมัครใน วันที่ 5 ตุลาคม 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษากันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร