สำนักงานก.พ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ไปศึกษาต่อม.เทคโนโลยีนันยาง

สำนักงานก.พ.  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
(Nanyang Technology University : NTU) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholarship2557/ntu%2057.pdf