บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
เด็กดีรีไซเคิ้ล Baby Good recycle
6663
สันติภาพสีเขียว Green peace
4245
มาต่อกัน Jigsaw Computer
3031
สึนามิ Tsunami
6324
ผจญภัยไปกับ Flash Advenger go to flash
3720
โมบาย Hi 6 Mobile Hi 6
3637
ระบบจำลองการจัดสวนออนไลน์ Online Virtual Gardening System
9345
วัดค่าความอ้วนBody mass lndex
12169
การประหยัดพลังงานSAVE ENERGY
13804
เมาไม่ขับ Drink No Drive
5105
บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านทางมือถือ Basic English Learning on Mobile Phone
9482
มาสร้างบ้านประหยัดพลังงานกันเถอะ Home energy diet simulator
8522
ซียูวีไมนเนอร์ ซอฟต์แวร์ทำเหมืองข้อมูลเชิงปริมาตรโดยใช้การวิเคราะห์ทอพอลอยีสามมิติ CUVMiner : Volume Data Mining Software Using 3D Field Topology Analysis
2354
สนุกกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ AI is fun
3803
เกมขุนแผน ( The Story of Khun Pan )
3429
อิงลิช พิชิตแต้ม The shooting code
2483
เครื่องตรวจมะขามไฮเทค Tamarin Test
3610
น้ำใสด้วยมือเรา H2O HAHA
9023
ย้อนรอยกรุงเก่า AYUTTHAYA U-TURN
2493
เกมส์ระนาดเอก THAI XYLOPHONE GAME
2336
ขุนยักษ์จับลิงเกมส์ Khun Yak Jab Ling game
1980
พาวเวอร์ โอทู กู้โลกร้อน Super Power O2 Max
2939
ยางพาราพารวย The rubber tree to millionaire
5805
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design
6680
เกมส์ไอศกรีม ไฮเทค Hi-Tech Ice-cream game
3408
ระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server Software Installation
3356
การสแกนช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บ Web based Computer Security Vulnerability Scanner
6021
ระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server Software Installation
12
อโยธยาศรีรามเทพนคร AYOTHAYA SRIRAMTEPNAKORN
1961
กษัตริย์แห่งอโยธยา THE KING OF AYOTHAYA
2571