ทางเท้าก้าวรักษ์โลก

ชื่อโครงการ ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุรเชษฐ์ กาละวงค์ และ นางสาวสุมิตรา สิทธิ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.ขจรศรี สุทธสังข์ และน.ส.อรอุมา ไชยชนะ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลองวิทยา ที่ตั้ง 167 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “ทางเท้าก้าวรักษ์โลก” ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยมีขั้นตอนการทําคือ ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ สร้างส่วนฐาน ประกอบชุดเฟือง ต่อไดนาโม ทําเสาส่วนฐาน ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับไดนาโม สร้างส่วนฐานบนเข้ากับฐานล่าง แล้วปิดด้วยตาข่ายพลาสติกสีดําและผลการทดสอบ พบว่า ทางเท้าก้าวรักษ์โลก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง โดยมีความต่างศักย์ที่ออกมาจากวงจรมีค่า 5 โวลต์ ซึ่งสามารถนําไปชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นการส่งเสริมการเดินให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
16 ส.ค. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1