ชุดเครื่องมือสังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อโครงการ ชุดเครื่องมือสังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายวรวัฒน์ ไตรติลานันท์,นายพุทธิกร วรวุฒิวัฒน์,นายมนัสสรณ์ วณิชดิลกกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย คือ ระบบที่ทำหน้าที่สังเคราะห์เสียงจากข้อความออกเป็นเสียงอ่าน เป็นระบบที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการ แต่ระบบสังเคราะห์เสียงส่วนใหญ่จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทั้งที่ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากขึ้น และระบบนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงพัฒนาชุดเครื่องมือสังเคราะห์เสียงภาษาไทยบนโทรศัพท์มือถือ โครงการนี้พัฒนาชุดเครื่องมือหรือที่เรียกอีกอย่างว่า API (Application Programming Interface) ที่จะประกอบด้วยชุดคำสั่งที่นักพัฒนาซอฟแวร์สามารถเรียกใช้ได้โดยที่นักพัฒนาซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการทำงานภายในของระบบสังเคราะห์เสียงด้วยตัวเอง ทำให้นักพัฒนาซอฟแวร์สามารถพัฒนาซอฟแวร์ประเภทนี้ได้โดยง่าย ตัวอย่างของซอฟแวร์ที่มีประโยชน์ที่สามารถพัฒนาโดยใช้ชุดเครื่องมือนี้เช่น โปรแกรมอ่าน SMS, โปรแกรมปฏิทินที่สามารถแจ้งการนัดหมายเป็นภาษาพูด, โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น ชุดเครื่องมือที่พัฒนาจะมี 3 รุ่นคือ รุ่นที่ทำงานได้บน Symbian, รุ่นที่ทำงานได้บน iPhone และ รุ่นที่งานได้บน Android
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1