การเข้ารหัสรูปภาพโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ การเข้ารหัสรูปภาพโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย กิตติ เทพรังษีถาวร,นาย เอกสิทธิ์ วิศาลโภคะ,นางสาว อัญชลี หาญหมื่น
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ขวัญกมล หน่องพงษ์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โครงการนี้แสดงการเข้ารหัสรูปภาพที่เข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพโดยใช้หลักการสลับพิกเซลของ “เคออส-เบด อิมเมจ คริสโตซิสเท็ม” โปรแกรมจะใช้ซีดเป็นตัวความลับในการเข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพ ซีดจะใช้อ้างอิงในการตรวจสอบรหัสก่อนที่จะสลับพิกเซลของรูปภาพ การสลับพิกเซลจะสลับพิกเซลแต่ละพิกเซลของรูปเพื่อทำให้รูปดูสับสน ดูไม่รู้เรื่อง โปรแกรมนี้ได้รวมหลักของ “อาร์ เอส เอ” และใช้มันในการเข้ารหัสและถอดรหัสซีด เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานปลอดภัยมากขึ้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3