พรีเทสต์ท้องถิ่น ภาค ก
เตรียมพร้อมก่อนสอบข้าราชการ พนักงานราชการ ท้องถิ่น

เตรียมความพร้อม ก่อนสอบจริง พร้อมประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง วิเคราะห์คะแนนสอบ
ได้แนวข้อสอบดี ใกล้เคียงข้อสอบจริง จากผู้เชี่ยวชาญในการสอบท้องถิ่น
ฝึกบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจับเวลาเหมือนการสอบจริง
สอบออนไลน์ จากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทางไปสอบ
เพิ่มโอกาสสอบผ่าน ด้วยการสอบพรีเทสต์

เหมาะสำหรับ

บุคคลที่ต้องการสอบเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการส่วนท้องถิ่น

พรีเทสต์ คืออะไร
คือการสอบออนไลน์ โดยข้อสอบพรีเทสต์ทั้งหมด ได้รับการเก็งแนวข้อสอบโดยพี่โอ นักล่าสนามสอบ ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการสอบมาแล้วหลายสนาม มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ มีความยากใกล้เคียงข้อสอบจริง จำนวนข้อสอบเท่าข้อสอบจริง และมีการจับเวลาในการทำข้อสอบ 

การสอบท้องถิ่นภาค ก นั้นแบ่งเป็น 4 วิชา ได้แก่
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
2. วิชาภาษาไทย
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
หลังจากสอบแล้วจะประกาศผล ประเมินโอกาสสอบผ่านท้องถิ่น ภาค ก และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 

รายละเอียดการสอบพรีเทสต์ออนไลน์ท้องถิ่น ภาค ก
การจัดสอบพรีเทสต์ท้องถิ่น ภาค ก จะจัดสอบ 2 รอบ ดังนี้
การสอบรอบแรก 
ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 พาร์ทของภาค ก
ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เมื่อสมัครและชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสอบรอบแรกได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 22.00 น. 

การสอบรอบสอง 
ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 พาร์ทของภาค ก (ไม่ซ้ำกับชุดแรก)
ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เริ่มสอบพร้อมกันในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 22.00 น.
*สาเหตุที่จัดก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปสอบ ว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และประเมินครั้งสุดท้ายว่าจุดไหนที่ควรจะต้องปรับปรุงในชั่วโมงสุดท้ายนี้

การประกาศผลสอบ
ผลการสอบรอบแรก จะประกาศทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ
ผลการสอบรอบสอง ประกาศผลสอบพร้อมกันทุกคนในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ 
สมัครที่ http://vexam.vstudy.in.th/signin

วันที่รับสมัคร 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม -16 กันยายน 2560 
เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 17 กันยายน 2560 เวลา 22:00 น.
(ควรเริ่มเข้าสอบช้าสุดไม่เกิน 20.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2560)

ค่าสมัคร
ค่าสมัคร 500 บาท/คน

วิธีการสมัคร

1. สมัครทางเว็บไซต์ https://vexam.vstudy.in.th/ 
(แนะนำให้สมัครสมาชิกด้วย Facebook สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบติว / Pretest มาก่อน)
2. เลือกเมนู “ติว / Pretest” และเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร
3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกช่อง และกดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร”
4. ชำระเงิน และหลังจากโอนแล้วให้แจ้งทีมงานเพื่ออนุมัติการเข้าทำข้อสอบ


วิธีการชำระเงินและยืนยันสิทธิ์

 1. ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วีซีเคไลฟ์ จำกัด ภายในวันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลชิดลม เลขที่บัญชี 406-624396-7
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 984-9-84215-6
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 016-8-73357-7
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 531-1-37794-6
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 855-0-55652-9
 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุ ชื่อที่ใช้สมัคร / ธนาคารที่โอนเข้า / วันและเวลาที่โอน / จำนวนเงินที่โอน มาทาง

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทาง https://www.facebook.com/exam.thaigov
**หมายเหตุ** หากไม่แน่ใจในการชำระเงินค่าสมัครสามารถ inbox มาสอบถามได้ตามช่องทางด้านบน