บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)37161
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)96510
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10356
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17266
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77070
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52046
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35048
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57469
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์116393
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41567
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์76793
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41798
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103452
เอกภพเอกภพ24881
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน90378
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์50282
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา51662
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค123906
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11203
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา95777
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50556
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี27204
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29876
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9038
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23869
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14668
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A24446
พันธะเคมีพันธะเคมี11039
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31681
ตารางธาตุตารางธาตุ25346
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม43072
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี67205
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน109046
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22777
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18263
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56562
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23466
พลาสติกพลาสติก31105
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29456
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28594
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47868
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38994
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15171
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม111490
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25725
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20330
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ248152
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64173
โปรตีนโปรตีน52846
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน149131