บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40344
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111603
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10974
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18363
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80010
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53947
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36253
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59090
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125100
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43719
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80657
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42889
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106783
เอกภพเอกภพ25465
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101530
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53123
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61043
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค132985
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11628
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100731
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51196
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31298
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31957
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9365
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25100
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15628
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27451
พันธะเคมีพันธะเคมี11702
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32909
ตารางธาตุตารางธาตุ25981
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46082
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71544
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112707
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23283
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19624
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์58999
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24903
พลาสติกพลาสติก32734
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31450
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30037
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49355
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41596
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15792
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118082
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26894
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21567
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265812
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67599
โปรตีนโปรตีน54889
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159433