บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)23023
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)61373
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8207
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??13434
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ61805
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44108
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ30599
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์48673
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์85435
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์32889
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์64049
กาแล็กซี่กาแล็กซี่37356
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ86558
เอกภพเอกภพ22406
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน67542
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์39652
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา35293
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค106781
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10155
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา81787
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก46476
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี20485
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ25459
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8255
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A20538
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12152
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A16724
พันธะเคมีพันธะเคมี9309
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน26208
ตารางธาตุตารางธาตุ23530
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม35663
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี55248
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน91268
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี19585
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี13878
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์45803
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์18444
พลาสติกพลาสติก25707
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์22709
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์22987
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน40299
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน29878
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ12812
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม86304
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม20855
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก16521
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ205988
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต52199
โปรตีนโปรตีน45404
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน108601