บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)24776
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)69325
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8532
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14051
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ63425
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44727
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ31092
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์49975
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์88808
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์33998
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์65847
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38241
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ89536
เอกภพเอกภพ23021
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน73436
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์42214
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา39110
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค109487
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10304
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา85132
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก47541
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี21421
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26063
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8400
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21262
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12686
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A17838
พันธะเคมีพันธะเคมี9575
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน27426
ตารางธาตุตารางธาตุ23778
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม36954
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี58937
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน98682
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี20526
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15083
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์47655
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์19270
พลาสติกพลาสติก26518
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์23968
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์23875
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน42526
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน31576
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13259
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม93419
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม21839
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17208
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ218943
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต54399
โปรตีนโปรตีน46819
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน114630