บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)35992
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)93581
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10206
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16850
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76467
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51681
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34857
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57098
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์115146
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41084
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75939
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41374
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ102190
เอกภพเอกภพ24670
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน89027
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49355
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50850
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119606
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10934
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา94247
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50042
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25871
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29054
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8954
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23458
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14460
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23651
พันธะเคมีพันธะเคมี10751
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31170
ตารางธาตุตารางธาตุ24951
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41638
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66589
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108369
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22502
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17951
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55966
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23064
พลาสติกพลาสติก30749
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29125
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28271
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47534
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38251
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14981
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม110344
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25287
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19959
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ243463
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63348
โปรตีนโปรตีน52252
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน147272