บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38242
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)101485
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10528
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17531
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77685
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52468
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35280
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57887
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์118241
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42076
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์77733
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42087
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ104165
เอกภพเอกภพ25048
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน93857
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51238
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา54441
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค128652
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11386
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา97959
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50817
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี28641
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ30634
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9149
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24349
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14897
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A25546
พันธะเคมีพันธะเคมี11240
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32202
ตารางธาตุตารางธาตุ25590
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44123
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี68809
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน110457
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22956
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18746
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57001
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23767
พลาสติกพลาสติก31436
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29776
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28885
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48209
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39973
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15307
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม113395
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26050
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20790
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ255309
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64913
โปรตีนโปรตีน53400
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน151495