บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)39846
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)109934
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10867
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18211
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ79662
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53683
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36110
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58914
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์123918
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43419
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80248
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42755
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106479
เอกภพเอกภพ25377
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน100519
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์52834
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา60051
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค132477
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11577
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100438
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51093
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี30945
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31758
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9316
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24914
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15449
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27042
พันธะเคมีพันธะเคมี11579
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32735
ตารางธาตุตารางธาตุ25865
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม45757
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71303
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112485
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23210
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19515
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์58721
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24705
พลาสติกพลาสติก32514
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31227
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29839
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49214
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41323
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15670
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม117436
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26750
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21394
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ264581
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67216
โปรตีนโปรตีน54608
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน157966