เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงจะรักหรือจะร้าย English Version with Lyrics

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com


Lyrics จะรักหรือจะร้าย Translated by พี่นุ้ย

I have heard a lot about you
but I feel that seems not true.
who you are, what you are like… I don’t know.
It’s as if you fell from the sky.
I’ve realized you make me a fool.
It’s so strange.
I once used to trust you.
what you are perceived and what it really is


So, well, what do you want to get from me?
I don’t know what you’re like.
whether you’re a mad or gentle guy.
I still don’t understand.


Tell me. What does your heart truly require?
Disclose it. Please don’t hide.
Will you love or make me cry?
Can you reveal what’s inside?
I don’t want to waste my tears.


Before I believe in you,
there’s one thing. Would you please do?
Can you tell me the truth in your heart?


what you are perceived and what it really is


So, well, what do you want to get from me?
I don’t know what you’re like.
whether you’re a mad or gentle guy.
I still don’t understand.