เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร หญิงลี ศรีจุมพล (English Version)

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish


เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร หญิงลี ศรีจุมพล  (English Version)

          Calling others, you’ll hear the ringtones and…and…and have to wait,
          but my phone’ll reply with this message.
          Can you just entrust you have to me today?
          Register and take your body back, but leave your heart here.
          I’ve submitted myself when seeing you, my dear.
          Leave your heart and get my phone number in return.